Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

EBU: Stark public service motverkar högerextremism

Från 2016
Uppdaterad 10.08.2016 17:23.
Pojke som ser på tv
Bildtext Pojke som ser på tv
Bild: Creative Commons / Vidmir Raic

I länder med populära public service-medier och hög pressfrihet har högerextremismen svårare att samla anhängare, visar en studie från de europeiska rundradiobolagens paraplyorganisation EBU.

Studien, som omfattar 25 länder, visar på ett klart samband mellan stark public service och demokratins tillstånd.

Länder med stark public service tenderar att ha mer pressfrihet och högre valdeltagande. I de här länderna finns därtill en mindre dragning till extremism på högerkanten, och även korruptionen är lägre, fastslår EBU.

- En stark och välfinansierad public service-sektor innebär inte bara att förse folk med nyheter, dokumentärer och underhållning. Det är också ett bidrag till demokratin, säger Roberto Suárez Candel, chef för EBU:s avdelning för medieundersökning.

- Vi kan visserligen inte säga att offentligt finansierad tv och radio direkt leder till större demokrati och mindre korruption. Men vi kan för första gången påvisa hur de här faktorerna hänger samman.

Radio och tv pålitligaste medierna

Hylla med bland annat tv, radio, ljudanläggningar och skivor.
Bild: Tracy Thomas

EBU:s analys av medievanorna i 33 länder visar också att radio är det medium som européer hyser störst tilltro till.

55 procent av de tillfrågade medborgarna säger sig lita på radio, 48 procent på tv. För den skrivna pressen, internet och sociala medier är förtroendet avsevärt lägre - i de sociala mediernas fall bara 20 procent.

- Det förvånar oss inte att tv och radio är de medier man litar mest på, säger Roberto Suárez Candel.

Han konstaterar att tilltron till medierna överlag brukar vara större i länder där public service-radio och -tv har en stark position.

- Publice service-bolag producerar innehåll av hög kvalitet, som innehåller värdefull samhällsinformation.

EBU omfattar totalt 73 bolag. Finland representeras av Yle och MTV.

Diskussion om artikeln