Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Posten: Femdagars utdelning i skärgården ska fungera i september

Från 2016
Postbåten Plåtfia
Bildtext Posten kan använda förbindelsebåtarna men också andra fortskaffningsmedel för att få ut posten i skärgården.
Bild: YLE/Linus Hoffman

Att öar som har förbindelsebåtstrafik alla vardagar ska få post fem dagar i veckan är redan fastslaget. Men runt 200 hushåll väntar fortfarande på att Posten ser till att det blir verklighet.

Högsta förvaltningsdomstolen slog i våras fast att posten ska delas ut dagligen till holmar som trafikeras av förbindelsebåtar minst fem dagar i veckan. Vidare gav Kommunikationsverket tidigare i somras ett tydligt budskap till Posten att se till att utdelningen fungerar lagenligt i skärgården. Beslutet gäller runt 200 hushåll på 12 förbindelsebåtsrutter.

Postens regionchef Hannu Riihimäki säger att man jobbar hårt för att få i gång femdagarsutdelning så snabbt som möjligt.

- Just nu utreder vi som bäst hur vi ska lösa det hela och senast i början av september ska utdelningen fungera som den ska. Det här är ett prioriterat ärende för oss i och med att det är fastslaget att posten ska delas ut dagligen till holmar som trafikeras av förbindelsebåtar minst fem dagar i veckan. Men vi väntar fortfarande på att höst- och vintertidtabellerna för förbindelsebåtstrafiken ska slås fast, så att vi har något konkret att utgå ifrån, säger Riihimäki.

Vintertidtabellerna de samma som ifjol

Vid NTM-centralen är Tapani Jaakkola som ansvarar för upphandlingen av skärgårdstrafiken överraskad då han hör om Postens problem.

- Tidtabellerna har inte ännu publicerats men de kommer att se likadana ut som ifjol så jag förstår inte vad Posten väntar på, säger Jaakkola. Postiljonerna är naturligtvis välkomna att använda förbindelsebåtarna men vi kommer inte att köra extra turer på grund av postutdelningen så Posten måste nog också hitta andra lösningar och fortskaffningsmedel.

Tidigare har NTM-centralen av kostnadsskäl inte tillåtit att förbindelsebåtarna kör enbart postturer. Har båtarna inte haft annat ärende till en holme förutom posten har utdelningen fått vänta till nästa tur. Om förbindelsebåtarna inte börjar ta i land för postens skull kan också underleverantörer eller egna båttransporter vara aktuella.

- Vi har ingen roll i det här ärendet och postlagen berör inte förbindelsebåtstrafiken, säger Jaakkola.

Skärgårdsbor har ingen förståelse

Johan Åminne bor ute på Bockholm i den väståboländska skärgården och var den som satte igång hela rättsprocessen.

- För fyra år sedan frågade jag Posten varför man inte följer lagen och varför vi som bor ute i skärgården inte får post fem dagar i veckan, säger Åminne. Sedan dess har man haft tid att förbereda sig men valt att inte göra något så jag har ingen förståelse för Postens agerande i frågan.

Åminne hoppas att myndigheterna ska hålla koll på Posten och se till att de kommer med en lösning så snabbt som möjligt.

- Jag skulle hoppas att det skulle finnas en straffskala för företag som ignorerar lag och ordning såsom Posten har gjort, säger Åminne. Jag hoppas att Kommunikationsverket tar tag med hårdhandskarna i ärendet och bötfäller Posten om det visar sig att en lösning bara dröjer.

Diskussion om artikeln