Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Airbnb oroar – "det blir så mycket spring i trappan"

Från 2016
Uppdaterad 13.08.2016 10:17.
Ett brunt bord med rutig duk och två stolar bredvid. I förgrunden en vit fotölj med en mönstrad kudde.
Bild: Yle/Edit Lindblad

Onlinetjänsten Airbnb, för att hyra ut eller boka bostäder, har väckt protester på många håll och i vissa länder har man förbjudit privatpersoner att hyra ut sin bostad via tjänsten. Men i Finland är det närmast invånarna i bostadsbolag som är oroliga för att de inte vet vilka som bor hos grannen.

- Klagomålen till disponenterna handlar närmast om att grannar klagar att trafiken i trappan har ökat, det är hela tiden nya människor som rör sig och man vet inte vilka de är, berättar juristen Marina Furuhjelm vid advokatbyrån Kuhanen/ Asikainen/ Kanerva, KAK.

Kan de använda diskmaskinen?

- Andra klagomål är störande liv: Vet de tillfälliga hyresgästerna hur man beter sig i ett bostadsaktiebolag i Finland? Vattenkostnaderna kan leda till huvudbry, man undrar om man måste betala mera för att någon hyr ut sin lägenhet.

- Man är orolig för om utlänningar vet hur man använder diskmaskiner, vad har vi för kranar och så vidare. I Finland finns säkerhetskranar som ska stängas då tvätt- eller diskmaskinen inte används. Sådana finns inte utomlands, påpekar Furuhjelm.

Men i det utdragna landet Finland finns Airbnb nästan bara i de stora städerna, samma problem finns inte i de mindre städerna. Men det kommer säkert att öka, tror Furuhjelm.

Marina Furuhjelm
Bildtext Marina Furuhjelm
Bild: Yle/Carina Bruun

Hyresvärden har ett stort ansvar

Den som hyr ut sin bostad har ett stort ansvar för att se till att hyresgästen följer bostadsbolagets regler. Det är viktigt att ge kontaktuppgifter så att hyresgästerna vet vart de ska ringa om det blir problem.

- Skriftliga råd för hur och när hemmets maskiner används är bra.

Furuhjelm konstaterar att det fortfarande är rätt oreglerat att hyra ut sin bostad via Airbnb. Det är ett hyresförhållande och regleras enligt hyreslagstiftningen.

Överlag är det inte så stor skillnad om man hyr ut via Airbnb, via förmedlare eller på något annat sätt, konstaterar hon.

- Men det kan hända att man väljer hyresgäst mera noggrant om hyreskontraktet är mera långvarigt.

Högre hyra inte så viktig i Finland?

Norska medier har skrivit om fall där studerande har varit tvungna att lämna sin bostad för att hyresvärden hellre vill hyra ut via Airbnb för att få in mera pengar. Furuhjelm har inte hört om sådana fall i Helsingfors.

Tvärtom kan det handla om att studerande och människor med små inkomster utnyttjar festivalsituationer eller sommarmånader för att hyra ut via Airbnb och på det sättet dryga ut inkomsterna.

Svår att förbjuda

- I vissa länder har man förbjudit privatpersoner att hyra ut sin bostad via Airbnb. I Finland har detta diskuterats flitigt och vi har fått förfrågningar om det går att förbjuda helt, berättar Furuhjelm.

Bostadsaktiebolaget har möjlighet att förbjuda uthyrning av bostäder men då måste det skrivas in i bolagsordningen och det kräver alla aktionärers godkännande.

- Problemet är att ett förbud inte bara gäller Airbnb utan all uthyrning. Det är svårt att få igenom eftersom det i alla bostadsaktiebolag finns någon investerare som röstar emot förbudet, för att inte gå miste om sina inkomster, säger Furuhjelm.

- Ett förbud måste helt enkelt stadgas i lag, för att kunna förverkligas.

Skatt måste betalas på hyran

Den som hyr ut sin lägenhet via Airbnb måste betala skatt eftersom hyran är skattepliktig kapitalinkomst. I beskattningen får man dra av eventuella kostnader som man har haft för att hitta en hyresgäst. Man får också dra av en del av bostadsvederlaget.

Om man har hyrt ut bara en del av bostaden ska kostnaderna stå i proportion till hur stor del av bostaden som har hyrts ut.

Läs här om beskattning av hyresinkomster, i paragraf 4.1 om sporadisk uthyrning.

Hyresinkomster deklareras via skatteförslaget som sänds till de skattepliktiga per post. Man använder olika blanketter beroende på om man har hyrt ut en fastighet eller en lägenhet.

Diskussion om artikeln