Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Kanadensiska patienter ska få odla cannabis för eget bruk

Från 2016
Cannabisodling
Bild: EPA / Abir Sultan

Kanadensare som har laglig rätt att använda marijuana som läkemedel får odla sin cannabis själva, meddelar kanadensiska hälsovårdsmyndigheter, enligt det kanadensiska rundradiobolaget CBC.

Patienterna kan välja mellan att odla en begränsad mängd själva, att låta någon annan odla för dem, eller att anlita någon av Kanadas 34 registrerade cannabisproducenter.

Den odlade mängden ska motsvara den mängd cannabis som personen har ordinerats.

En person som ordinerats ett gram per dag får odla två cannabisplantor utomhus eller fem plantor inomhus. De nya reglerna träder i kraft den 24 augusti.

Skärpta regler under den förra regeringen

Under den förra, konservativa regeringens tid vid makten stiftades en lag enligt vilken patienterna ska skaffa sin cannabis från en enda auktoriserad producent.

Lagen hävdes av en domare i februari i år med motiveringen att den inskränkte patienterna rättigheter i och med att de tvingades binda sig vid en enda leverantör, i stället för att kunna odla själva eller välja bland många leverantörer.

Sedan ett domstolsbeslut 2014 har 28 000 patienter fått odla cannabis tillsvidare. De får fortsätta med det här fram till dess att de kan övergå till det nya systemet.

USA ökar produktionen för forskning

Den amerikanska federala narkotikamyndigheten DEA meddelade i dag att det är meningen att antalet registrerade narkotikatillverkare för forskningsändamål ska öka.

Ändringen är avsedd att förse forskare med ett större utbud av marijuana. För närvarande får bara University of Mississippi leverera cannabis till forskningsprojekt som godkänts av DEA.

DEA har samtidigt förkastat krav på att luckra upp klassificeringen av marijuana i USA. I klassificeringen i USA jämställs marijuana med heroin. Regeringen har upprepade gånger vägrat ändra på klassificeringen av marijuana.

Diskussion om artikeln