Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ingås bäckar och åar granskas för första gången

Från 2016
Hav eller sjö med ringar efter att vattendroppar fallit ner.
Bildtext 15 000 har reserverats för att granska vattendragen.
Bild: Arja Lento/ Yle

Under 2013 och 2014 undersöktes sjöarnas vattenkvalitet i Ingå. Nu är det de rinnande vattendragens tur.

Någon tidigare kartläggning av de rinnande vattendragens skick har inte gjorts.

I budgetbehandlingen för år 2016 är vattenskydd prioriterat. En plan för utredningen har gjorts av Västra Nylands vatten och miljö tillsammans med miljöchef Patrik Skult.

Möjlighet att förbättra vattenkvaliteten

Prover ska tas på 24 platser för en översiktlig bild av situationen. Nästa år ska kompletterande provtagningar göras.

Ingarskila ås avrinningsområde, av vilket Solbergsbäcken utgör 49 kvadratkilometer, är av intresse. Likaså Ingå å, Bruksåns vattendrag, Marsjöns avrinningsområde, Sjöängsbäckens vattendrag och Billskogsbäcken.

Eftersom vattendragens avrinningsområden till största delen ligger inom kommungränserna finns det möjligheter att genom lokala åtgärder förbättra vattnens kvalitet.

15 000 reserverat för projektet

Avsikten är att bygga upp underlag för att beräkna näringsbelastningen från de olika vattendragen och deras avrinningsområden.

Knappt 7 000 euro reserveras för projektet i år och 8000 euro nästa år.

Byggnads- och miljönämnden godkände projektet på sitt möte i tisdags (9.8).

I nämndens budget finns reserverat anslag för ändamålet.

Nämnden vill också att ett rinnande vattendrag kontrolleras kontinuerligt. Prover ska tas vid en provtagningsstation till exempel en gång per månad.

Diskussion om artikeln