Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Ingen förbättring av riksåttan Vassor-Kärklax

Från 2016
Uppdaterad 12.08.2016 16:33.
Riksåttan. Allmän bild.
Bildtext Arkivbild. Riksväg 8.
Bild: Yle/Marie Söderman

Det blev ingen grundförbättring av riksväg 8 mellan Vassor och Kärklax. Inte heller någon förbättring av Kasköbanan. Regeringens budgetförslag presenterades på fredag. Landskapsdirektör Olav Jern hade gärna sett mer pengar för infrastruktur i Österbotten.

Det var två större projekt landskapet skulle ha velat ha med i budgetförslaget. Förutom en grundförbättring av riksåttan mellan Vassor i Korsholm och Kärklax i Vörå hade politiker och tjänstemän i Österbotten gärna sett att omkörningsfiler byggs. I våras fick trafikminister Anne Berner (C) en skrivelse på det temat.

De vägprojekt som pågår och som staten indirekt stöder via NTM-centralen är Jern ändå glad för.

Riksåttan höjs vid Vassorfjärden

- Det finns pengar för att höja nivån på riksväg 8 vid Vassorfjärden där översvämningsrisken är stor. Det arbetet är under planering.

I Jakobstadsregionen planeras nu Bennäs triangelspår som ska underlätta för trafik som kommer med last söderifrån till Alholmens kraft.

Och elektrifieringen av banan mellan Bennäs och Jakobstads hamn pågår och slutförs nästa år.

- Totalt sett ökar pengar för vägunderhåll, så förbättringar kan ske. Också stödet för enskilda vägar ökar.

Mindre pengar till utbildning bekymrar

Landskapsdirektör Olav Jern från Österbottens förbund.
Bildtext Olav Jern.
Bild: Yle/Malin Hulkki

Mest oroväckande i regeringens budgetförslag är de minskade anslagen för utbildningen, enligt Olav Jern.

- Det är ytterst bekymmersamt att man stryper finansieringen till andra stadiets utbildning. Det har särskilda effekter hos oss i Österbotten i och med att vi har stort behov av arbetskraft och yrkesutbildning.

Forstatt stöd till Kvarkenförbindelsen

Kommunikationsministeriet budgeterar för fortsatt stöd till Kvarkens färjeförbindelse med 250 000 euro under år 2017. Det vill säga samma summa som detta år.

Diskussion om artikeln