Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Long Play ny kanal för grävande journalistik på svenska

Från 2016
Uppdaterad 03.05.2017 17:11.
Jeanette Björkqvist 15 december 2015
Bildtext Frilansjournalisten Jeanette Björkqvist ges ut på svenska i Long Play
Bild: Yle/Helena von Alfthan

I dag publicerar nätpublikationen Long Play för första gången en tvåspråkig upplaga.
Ämnet är nigerianska offer för människohandel som avvisas till Italien eller Nigeria.
Trots att de har små barn och trots att de ofta hamnar tillbaka på gatan.

Förra året ansökte åtminstone 30 nigerianska kvinnor asyl i Finland, bara åtta fick stanna. I de flesta fall finns det skäl att misstänka att de blivit offer för människohandel. I många fall konstaterar myndigheterna att det är så. Genom att hänvisa till Dublinförordningen anser de finländska myndigheterna att det är i sin ordning att avvisa kvinnorna till Italien även om det är därifrån de flytt och där de blivit utnyttjade av människohandlare.

Frilansjournalisten Jeanette Björkqvist har fått tag på ett tjugotal avvisningsbeslut från åren 2014 – 2016. I alla fall var kvinnorna offer för människohandel och i alla fall hade de små barn. Björkqvist reste till Italien för att leta upp några av de kvinnor som blivit avvisade.
De kvinnor som hon träffade i Italien hade inte fått någon hjälp, utan de har återigen tvingats till prostitution.

Efter att jag kom tillbaka sade de italienska myndigheterna att jag inte längre är deras problem, att jag kan åka tillbaka till Finland om jag behöver någon hjälp. Men jag
kunde inte åka tillbaka till Finland. Ni hade deporterat mig

― Joy, en av de avvisade kvinnorna

Barnens rättigheter beaktas inte

En fråga som Björkqvist har svårt att smälta är att de finländska myndigheterna inte beaktar barnens rättigheter i avvisningsbesluten.

- Man konstaterar att barnen har det bäst med mamman och där slutar de finländska myndigheternas ansvar för barnen. Det görs inga konsekvensbedömningar för barnens del utan det är mammans ärende som behandlas, säger Björkqvist.

Enligt FNs barnkonvention ska till exempel barnets bästa beaktas vid alla beslut som berör barn.

- Jag tycker inte att de omständigheter barnen hamnar i när de avvisas tillsammans med sina mammor uppfyller kriterierna som ställs i FNs barnkonvention, säger Bjorkqvist.

Viktigt med grävande journalistik på svenska

Att Long Play nu för första gången ger ut en artikel på både finska och svenska betyder för Long Play att man kan vända sig till en nordisk marknad men för den finlandssvenska journalistiken innebär det att det nu finns en ny kanal att publicera sig på.

-Det här är väldigt spännande med tanke på mediekrisen som har lett till att många kniper ihop allt som har med grävande journalistik på svenska i Finland att göra. Nu blir Long Play en ny kanal för det, jag tror att det kan vara väldigt bra för den svenska grävande journalistiken i Finland, säger Björkqvist.

Detta är Long Play

Läs mer om finsk asylpolitik:

Finland skärper asylpolitiken med ny lag
Amnesty om skärpta asylregler - Regeringen ville försämra möjligheter till skydd
Nu överklagar han. Sprängde hans hus men ingen asyl i Finland