Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Det bidde inte - Raseborgs stads byggnadsordning kräver ny arbetsgrupp

Från 2016
Uppdaterad 15.08.2016 12:57.
Anders Walls, Werner Orre, Mårten Johansson, Jan Gröndahl
Bildtext Arbetet med den nya byggnadsordningen inleddes under förra stadsdirektören Mårten Johanssons ledning. Fr.v. Anders Walls, Werner Orre, Mårten Johansson och Jan Gröndahl.
Bild: Yle/Helena Rosenblad

Arbetet med stadens nya byggnadsordning går trögt i Raseborg. En uppdatering har varit under arbete sedan början av 2015 men nu när arbetet borde vara färdigt föreslås att en helt ny arbetsgrupp tar över.

Målet var tidigare att en arbetsgrupp tar fram en uppdaterad version av byggnadsordningen så att fullmäktige kan godkänna den i februari 2016.

Den första arbetsgruppen blev inte klar i tid och det hette att orsaken var de knappa resurserna inom byggnadstillsynen.

Men i juni fanns ett revideringsförslag som stadsstyrelsen skulle godkänna. Styrelsen valde att i stället remittera förslaget, det vill säga skicka det tillbaka till tjänstemannaberedning.

Stadsstyrelsen bestämmer

Stadsstyrelsen möts efter sommarpausen på måndag (15.8) och nu är förslaget att det grundas en helt ny arbetsgrupp för uppdateringsarbetet.

Som motivering står det: "Vid diskussioner i anslutning till beredning och beslutsfattande av uppdateringen av Raseborgs stads byggnadsordning har man kommit till den slutsatsen att för arbetets ändamålsenlighet är det motiverat att utse en arbetsgrupp för uppdateringsarbetet."

Gruppen ska ha en stark koppling till stadsstyrelsen. Tre medlemmar ska vara från stadsstyrelsen och stadsstyrelsen bestämmer också vem som blir ordförande för den nya arbetsgruppen.

SFP-stark grupp

De övriga deltagarna är ordförandena för tekniska nämnden (Werner Orre SFP), byggnads- och miljönämnden (Göran Karlsson SFP) samt planläggningsnämnden (Sven Holmberg SFP).

Tre tjänstemän ska också vara med: ledande byggnadsinspektören Juhani Jormanainen, stadsjuristen Leila Andersin och ledande planläggningsingenjören Niclas Skog.

Arbetsgruppen ska vara klar med sitt arbete i slutet av oktober.

Diskussion om artikeln