Hoppa till huvudinnehåll

X3M

Vem bestämmer vad det kostar att döda ett fridlyst djur?

Från 2016
Uppdaterad 16.08.2016 10:36.
Blåmes med pratbubbla: 17 €. wtf?
Bildtext Blåmes eller Parus caeruleus hör till de vanliga fåglar som har ett värde på ynka 17 €. I alla fall om man tittar på böteslappen.
Bild: Montage: Yle. Foto: Juha Laaksonen / Yle

Varför är en blåmes värd 17 euro medan det kostar 4 037 euro att knäppa en pilgrimsfalk? Vi reder ut det här med prissättningen av fridlysta djur.

Det finns många djur som är fridlysta i Finland. Ett fridlyst djur måste inte vara utrotningshotat. Tanken är att vi skyddar så många däggdjur och fåglar som möjligt så att risken för att arter blir hotade minskar. Det är därför man kan få böter om man tar livet av en blåmes.

Vem är det som bestämmer värdet?

Storleken på prislappen har man räknat ut på Miljöministeriet. Johanna Korpi på ministeriet förklarar att det finns tre frågor man ställer sig på ministeriet.

- För det första, hur stor är arten i Finland? För det andra, hur bra möjligheter har den att föröka sig? För det tredje, hur mycket skydd behöver den?

Vi tar saimenvikaren som exempel. Den är otroligt sällsynt och finns bara i sjön Saimen. En säl är dräktig i elva månader så det tar länge innan sälarna blir fler. Trots att saimenvikaren har varit skyddad länge så är stammen fortfarande riskabelt liten. Därför behöver den mer skydd än till exempel dvärgnäbbmusen som förökar sig stup i kvarten och får massor av ungar.

- Arterna grupperas beroende på hur mycket skydd de behöver och det påverkar värdet. Om skyddsklassen är hög påverkar det alltså artens värde, förklarar Johanna Korpi.

Variationerna blir stora. Den gröna mosaiksländan är mycket mer sällsynt än en blåmes. Sländan har en prislapp på 420 euro.

Får jag böter om jag sätter mig på en grön mosaikslända?

Nej. För att bli dömd till böter måste du ha tagit livet av djuret med flit. Om du sätter dig på en slända eller kör på en fjällräv av misstag blir det inga böter.

Värt att notera är att det finns en del ovanliga djur som måste anmälas ifall man dödar dem av misstag.

Några exempel

Däggdjur

Saimensäl (Phoca hispida saimensis) 9 755 €
Flygekorre (Pteromys volans) 1 009 €
Igelkott (Erinaceus europaeus) 101 €
Dvärgnäbbmus (Sorex minutus) 17 €

Fåglar

Havsörn (Haliaeetus albicilla) 7 400 €
Pilgrimsfalk (Falco peregrinus) 4 037 €
Gök (Cuculus canorus) 420 €
Kaja (Corvus monedula) 101 €
Blåmes (Parus caeruleus) 17 €

Källa: Miljöministeriet

Stämmer priserna längre?

Inte egentligen. Sist man gjorde upp en riktgivande prislista var 2002. Det är så länge sedan att en del har hunnit hända i naturen. Nu ska böterna räknas om, men det är förstås ett arbetsdrygt projekt. Det kräver att Miljöministeriet får reda på till exempel hur många gröna mosaiksländor det kan finnas i Finland just nu.

Var tionde år har man en genomgång av arterna i Finland och tittar på vilka som är hotade. Den förra kartläggningen gjordes 2010. Djur som är hotade placeras på rödlistan där arter som är utdöda, hotade eller nära hotade finns. Här placeras också arter som vi inte ännu vet så mycket om.

Kan ägg och larver vara fridlysta?

Ja. Ägg, larver och ungar som hör till fridlysta arter är också fridlysta. Böterna för ett bo med fågelungar eller fågelägg motsvarar värdet på en vuxen fågel. Det betyder alltså att om någon med flit förstör ett bo med blåmesägg så blir böterna 17 euro. Fjällvråken och pilgrimsfalken är sällsynta undantag. För de fåglarna är böterna för ett enskilt ägg eller en unge de samma som för en vuxen fågel.

Att slå hål på ett pilgrimsfalksägg med flit kostar alltså 4 037 euro.

Diskussion om artikeln