Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Det brinner i knutarna kring Kronbroarna

Från 2016
Uppdaterad 17.08.2016 14:23.
Kronbroarna - plan som Helsingfors stad gjort i december 2015
Bildtext Den nuvarande planen är en broförbindelse från Havshagen till Kronbergsstranden. Det tidigare förslaget med en bro från Kronohagen är inte längre aktuellt.
Bild: Yle/Johan Lindström

Broarna över Kronbergsfjärden borde stå klara redan om knappa tio år och Helsingfors stadsstyrelse vill att stadsfullmäktige ska ta ställning till projektet innan augusti är slut. Inget beslut är fattat, men Helsingfors stad har delvis redan banat väg för eventuella spårvagnsskenor på Hundholmsvägen på Degerö.

Om broplanerna förverkligas betyder det broar för spårvagn och lätt trafik från Havshagen via Sumparn och Högholmen till Kronbergsstranden på Degerö. Restiden med spårvagn från Kronbergsstranden in till centrum skulle vara 15 minuter. Planen är att börja bygga broarna år 2018 och få igång hela spårvagnslinjen i början av år 2026.

Jag tror inte att det kommer att lätta på biltrafiktrycket. Många degeröfamiljer har två bilar, och väldigt många ska österut på morgnarna.

Mattias Standertskjöld-Nordenstam, Degeröbo

Då det nya bostadsområdet vid Kronbergsstranden är klart på 2040-talet beräknas degeröborna göra 37 000 resor per dygn över de tre Kronbroarna. Under rusningstid väntar man sig att det blir 3000 resor per timme.

- Det är mer än på Mannerheimvägen, säger Ville Alajoki vid Helsingfors stads byggnadskontor. Han är projektledare för Kronbroarna.

Broplanerna delar degeröbornas åsikter, men alla som bor på ön har en.

Föreningen Laajasalo-Degerö välkomnar en broförbindelse men är enligt ordföranden Tarmo Timonen missnöjd med placeringen av bron. Föreningen hade hellre sett att det östra brofästet legat närmare Hertonäs och inte vid Kronbergsstranden.

Heikki Järvinen, mattais Standertskjöld-Nordenstam
Bildtext Heikki Järvinen och Mattias Standerskjöld-Nordenstam tycker att brobeslutet inte kommer att vara ett lätt. Båda har bott länge på Degerö.
Bild: Yle/Carina Bruun

Heikki Järvinen har bott i över femtio år på Degerö och ser positivt på broplanerna.

- Vi behöver två förbindelser här på Degerö. Det kommer att kosta, men man måste tänka hundra år framåt och på allt som vi kommer att få för pengarna. Vi behöver miljövänlig trafik, säger Järvinen.

Kommer biltrafiken att minska på grund av bron?

- Kanske lite, men inte så mycket som många förväntar sig. Bilar är fortfarande nödvändiga här.

Dyrt alternativ

Mattias Standertskjöld-Nordenstam, Degeröbo sedan sextio år tillbaka, tycker att broprojektet är onödigt och alldeles för dyrt. De uppskattade kostnaderna för hela projektet ligger kring 375 miljoner euro.

- Jag tror inte att det kommer att lätta på biltrafiktrycket. Många degeröfamiljer har två bilar, och väldigt många ska österut på morgnarna, inte in till centrum, säger Standertskjöld-Nordenstam.

Vi räknar med att 30 procent av Degeröborna i framtiden dagligen åker in till centrum.

Ville Alajoki, Helsingfors stads byggnadskontor

Projektledaren Ville Alajoki menar att de Degeröbor som är skeptiska till spårvagnsförbindelsen beaktar mängden trafik och invånare i dagsläget medan man vid Helsingfors stad håller blicken riktad mot framtiden.

-Vi räknar med att 30 procent av Degeröborna i framtiden dagligen åker in till centrum och 60 procent åker någonstans innanför Spårjokern, säger Alajoki. Den planerade snabbspårvägslinjen Spårjokern skulle gå mellan Östra centrum och Kägeludden och ersätta busslinje 550.

Ska locka billösa invånare

Bara Kronbergsstranden ska ensamt rymma 12 500 invånare och genom att bygga nya bostäder också annanstans på Degerö vill Helsingfors stad få in ytterligare 10 000 nya invånare. Enligt Alajoki räknar man med att spårvagnsförbindelsen lockar till sig just sådana nya invånare som jobbar i centrum och inte har bil.

Också biltrafiken kommer oundvikligen att öka med 22 500 nya invånare, men Alajoki menar att Kronbroarna ändå märkbart kommer att avlasta Österleden. De avlastar också metrolinjen, som annars skulle bli överbelastad redan inom tio år.

så ska bron över kronbergsfjärden se ut (vy över broarna till Högholmen och vidare till Degerö)

Beslut om Kronbroarna troligen redan i augusti

Stadsstyrelsen borlade ärendet i dag.

Diskussion om artikeln