Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Rejäl ansiktslyftning för Topelius barndomshem

Från 2016
Programmet är inte längre tillgängligt

Vaselinburkar och damhandskar. Bland annat det har man hittat under golvet på Zacharias Topelius barndomshem Kuddnäs i Nykarleby. Kuddnäs renoveras som bäst inför Topelius 200-års jubileum.

Det är ett noggrant arbete för Yngve Häger och hans son Jhonny Häger. De byter ut stockarna i trähuset från början av 1800-talet. De lyfter också bort golvet för att se om något i grunden behöver förnyas.

Tanken är att det restaurerade huset ska vara så likt originalet som möjligt. Man märker till exempel ut golvplankorna för att kunna sätta tillbaks dem på rätt ställe.

Största delen av stockarna på Kuddnäs huvudbyggnad byts ut.
Bildtext Kuddnäs får nya stockar.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Hem, fattighus och museum

Zacharias Topelius föddes på Kuddnäs år 1818. Gården var i familjens ägo mellan 1813 och 1873. Kuddnäs och livet på gården speglas i Topelius dikter.

Efter att familjen Topelius flyttade från Kuddnäs hade huset flera ägare. Mellan 1900 och 1930 fungerade det som fattighus.

Kuddnäs har varit ett museum från 1934. I samband med att man gjorde om gården till ett museum installerade man också en kokspanna med gjutjärnselement.

- Men på 40-talet, troligtvis under vinterkriget, frös systemet sönder. Så från 40-talet framåt har det inte funnits någon värme i huset, säger vikarierande museiamanuens Johanna Enroth.

Vik. museiamanuens Johanna Enroth framför Kuddnäs huvudbyggnad.
Bildtext Johanna Enroth.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Stora fuktskador

Något som syns i de fuktskador som Yngve och Jhonny Häger hittat under arbetets gång.

- På vissa ställen har det varit rätt dåligt, vi har bytt fyra-fem varv med stockar där, säger Yngve Häger.

Men det kom inte som någon överraskning för Häger, som är van med att jobba med gamla trähus.

- Jag misstänkte att det skulle vara ungefär i det här skicket. Det brukar se ut så här i de hus som vi renoverat.

Men det avskräcker inte Häger, snarare tvärtom.

- Jag trivs bra. Det är något av en livsstil att få "måra å på" med trä.

Det är ett noggrannt arbete att restaurera Kuddnäs, berättar Yngve Häger. Golvplankorna märks ut och sätts tillbaka på samma ställe när arbetet är klart.
Bildtext Yngve Häger.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Bergvärme installeras

Nu ska man installera bergvärme i samband med renoveringen.

- Vi ska placera ut radiatorer med lite äldre utseende som kan flyttas runt i rummen, säger Johanna Enroth.

Så vad finns då under golvet på Kuddnäs?

Så här långt har man bland annat hittat tapeter, spikar, pressade glasfat, spelkort, vaselinburkar, skor och damhandskar.

Inte bara en finlandssvensk storhet

När nykarlebyborna vill visa något för sina gäster tar man dem till Kuddnäs. Topelius lockar också på den finskspråkiga sidan.

- I sommar har vi haft många finska grupper. Från Etseri och från Södra Österbotten men också längre ifrån. Kuopio, till exempel, säger Enroth.

Har Topelius börjat intressera mer på den finska sidan?

- Topelius är åtminstone lika känd på den finska sidan som han är på den svenska. Kanske tack vare att nya versioner av hans sagor finns utgivna på finska. Det har inte getts ut så mycket på svenska den senaste tiden.

Inför 200-års jubileum kommer det dock att ges ut nya upplagor av Topelius sagor på svenska.

Kuddnäs i Nykarleby.
Bildtext Topelius minnessten.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Klart till festen 2018

Man hoppas på att renoveringen av Kuddnäs vita huvudbyggnad ska vara klart till festligheterna 2018.

- Vi siktar på det men det beror ju lite på vad som dyker upp under arbetets gång.

Kuddnäs ska också göras mer tillgängligt för rullstolsburna: Huvudbyggnaden ska få en trapphiss och det intilliggande gula huset en ramp.

Renoveringen av Kuddnäs, inklusive förbättrandet av tillgängligheten, beräknas kosta kring 700 000 euro.

Av detta ska Nykarleby stad stå för 200 000 euro, utgående från att man lyckas få stöd för resten av kostnaderna via staten och fonder.

Diskussion om artikeln