Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Pellinge skärgård får delgeneralplan

Från 2016
Uppdaterad 17.08.2016 08:22.
Fågelliv på Klovharun.
Bild: Yle / Hanna Othman

Stadsstyrelsen i Borgå beslutade på måndag kväll att delgeneralplanen för Pellinge skärgård nu kan träda i kraft.

Delgeneralplanen för Pellinge skärgård har varit en riktig långkörare. Arbetet påbörjades år 2008 och tanken var att den skulle kunna godkännas 2010. Likväl har det tagit fram till i måndags innan stadsstyrelsen kunde klubba igenom den länge efterlängtade delgeneralplanen.

Planen hade tidigare godkänts av stadsfullmäktige den 30 mars och träder med måndagens beslut i kraft.

Behöver inte undantagstillstånd

Planläggare Hilkka Jokela har varit med i projektet och jobbat med planen i många år redan. Hon berättar att planen är väldigt viktig för markägarna i området.

- Planen beskriver markanvändningen i hela Pellinge och varje jordägare vet hur mycket byggrätt de har, säger Jokela.

Enligt den nuvarande lagen måste man söka undantagstillstånd för att få byggrätt på strandområdena men om staden har en delgeneralplan i vilken det är beräknat hur mycket byggrätt var och en av markägarna har är reglerna annorlunda.

- Då kan man ansöka om bygglov från staden och behöver inte ha ett undantagstillstånd, förklarar Jokela. Det är den viktigaste saken med planen.

Lång process

Att det har tagit så lång tid att få planen färdig förklarar Jokela med att en ny delgeneralplan har många stadier. Det första som måste göras är en inventering av området i fråga.

- Det gäller naturen och kulturen och fornminnena, berättar Jokela.

Den andra viktiga bidragande orsaken till att det dragit ut på tiden är att det har funnits så många olika viljor.

- Där är ungefär 800 lägenheter i Pellinge och var och en av jordägarna har naturligtvis sin egen åsikt kring hur de tänker utveckla sin mark och därför tar det så många år.

Planen har varit till påseende många gånger och markägarna har fått säga vad de tycker. Dessutom måste planen hela tiden bollas med den så att säga officiella sidan, till exempel NTM-centralen och myndigheterna.

- Det går enligt den där nya lagen och planen kommer många gånger till påseende och efter varje etapp förbereder vi den mera, säger Jokela.

Besvär till Förvaltningsdomstolen

På måndagens möte kunde stadsfullmäktige slutligen godkänna planen. Men alla var inte nöjda. Tre markägare har lämnat in besvär och ärendet kommer att föras vidare till Förvaltningsdomstolen.

- Två av dem var sådana som ville ha mera byggrätt än vad de fick och en ville bygga egnahemshus fastän det för tillfället är en semestertomt och det är ritat i planen som en fritidsbostadstomt, säger Jokela.

Staden har gett ett utlåtande i stadsstyrelsen. Uttalandet ska skickas vidare till Förvaltningsdomstolen i Helsingfors. Det tar upp emot ett år innan Förvaltningsdomstolen har fattat ett beslut i frågan.

- Men de här besvären gäller bara några enstaka lägenheter, påpekar Jokela.

Delgeneralplanen kommer alltså ändå att träda i kraft trots besvären.

Stark plan

Men vad händer om Förvaltningsdomstolen ger de tre markägarna rätt? Kan planen falla då?

- Det är Förvaltningsdomstolen som undersöker och förbereder besvären och sedan får vi se hur det går, säger Jokela.

Jokela tror dock att det vore väldigt osannolikt att planen skulle skickas tillbaka.

- Särskilt om man tar hänsyn till allt det samråd vi haft med myndigheter så tycker jag inte att där borde finnas några sådana möjligheter att hela planen kommer tillbaka till Borgå.

De som är nöjda med planen torde således ha fritt fram att förverkliga sina egna planer för att söka bygglov så snart planen har kungjorts.

Diskussion om artikeln