Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Tunnel som kanske aldrig byggs kostar ändå miljoner för Helsingfors

Från 2016
Uppdaterad 16.08.2016 13:58.
centrumbiblioteket
Bildtext Reserveringen för centrumtunneln höjde centrumbibliotekets prislapp med 2 miljoner euro. Bilden är en visualisering av den kommande biblioteksbyggnaden.
Bild: Aktitektbyrå ALA

Reservationen för centrumtunneln har funnits med i generalplanen i snart femton år. Nu vill flera fullmäktigeledamöter bli av med den för att spara stadens pengar.

Flera byggprojekt i Helsingfors i dag måste beakta centrumtunneln i sin planering, vilket kan medföra stora kostnader.

Till exempel centrumbiblioteket i Helsingfors kostar två miljoner euro extra att bygga eftersom planen måste beakta tunnelreservationen.

Tunnelreservationen har funnits med i planläggningen i nästan femton år och finns även med i den nya generalplanen.

Inga konkreta planer på centrumtunneln

Stadsplaneringsnämnden i Helsingfors behandlar på tisdagen en motion om att ta bort reservationen för centrumtunneln från generalplanen.

Fullmäktigesuppleant Vesa Korkkulas (VF) motion, som undertecknats av 24 ledamöter, föreslår att staden gör sig av med reservationen för att spara pengar i kommande byggprojekt.

Tjänstemännen på stadsplaneringskontoret vill däremot inte ta bort reservationen, eftersom det för tillfället inte finns alternativa placeringsförslag för tunneln. Stadsplaneringskontoret anser också att det är viktigt att i planläggningen förbereda sig på stadens framtida behov.

För närvarande ingår centrumtunneln varken i Helsingfors stads investeringsplan eller i Helsingforsregionens trafiksystemplan om projekt som ska förverkligas före 2040.

Diskussion om artikeln