Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Arbetsgrupp vill mer än halvera antalet yrkesexamina

Från 2016
Uppdaterad 17.08.2016 16:42.
Axxell i Karis
Bildtext Axxell i Karis
Bild: Yle/Minna Almark

Antalet yrkesexamina borde mer än halveras i Finland, föreslår en styrgrupp vid Undervisnings- och kulturministeriet.

Styrgruppen föreslår att antalet yrkesexamina ska minska från nuvarande 351 till 166.

Antalet yrkesinriktade grundexamina skulle minska från 52 till 43, antalet yrkesexamina skulle minska från 177 till 64 och antalet specialyrkesexamen skulle minska från 122 till 59.

Styrgruppen har slagit ihop i synnerhet de nuvarande yrkes- och specialyrkesexamina till större helheter som ska ge de utexaminerade bättre möjligheter att klara sig i ett föränderligt arbetsliv.

Avsikten är också att de nya examina bättre än tidigare ska beakta människors allt mer varierande arbetsuppgifter och karriärer.

Arbetsuppgifterna är numera sällan så klart avgränsade att de skulle vara ändamålsenligt att öka yrkeskunskapen inom ramen för relativt snäva examina, anser styrgruppen.