Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Ny bok vill nå ut med dövas perspektiv

Från 2016
Implantatet hjälper Titi att höra.
Bildtext Tekniken med cochleaimplantat har gett många döva hörseln tillbaka.

Föreningen Jakobstadsnejdens Döva ger ut en bok med historik från 1861 till i dag. Största förändringen för döva är tekniken.

Från Dövstumbacken till Solsand - teckenspråkig kultur i Jakobstadsnejden heter den nya boken, skriven av Birgitta Wallvik, som berättar om den finlandssvenska teckenspråkiga kulturen i Jakobstad. En historik som tar sin början 1861 då Anna Heikel började undervisa döva i Pedersöre.

- Att vara döv 1861 och egentligen ända fram till 1980 är något helt annat än att födas döv idag, säger Ulla Peltola som är aktiv i Jakobstadsnejdens Döva.

Sammanfattar man utvecklingen i ett ord så är det teknik, menar Peltola. Då särskilt cochleaimptantat. Ett cochleaimpantat är en hörselslinga som opereras in.

- I våras skrev den första finlandssvenska eleven med cochleaimplantat studenten i en skola för hörande, Pedersöre gymnasium.

Det finns förstås också andra hjälpmedel, som inte är tekniska, till exempel teckenspråkstolkar.

Kulturvagga för döva

Jakobstadsnejdens Döva är en tvåspråkig förening, men de bärande krafterna har under alla år varit mer finlandssvenska.

Föreningen har som främsta uppgift att värna om den kulturella och språkliga delen av det finlandssvenska teckenspråket.

- Vi försöker föra fram dövas synpunkter och behov, säger Peltola.

Dessutom arbetar man för Solsand, de två stugorna vid Hällsand som föreningen förvaltar.

- Vad vi vet så är Solsand den enda finlandssvenska språk- och kulturvagga som finns i Finland vad det gäller fritidsfastigheter.

Inblick i dövhet

Ulla Peltola har förhoppningar vad det gäller den nya boken. Bland annat hoppas att riksdagspolitikerna kommer att ta den till sig för att få en inblick i den finlandssvenska delen av dövheten och teckenspråket.

Att den finlandssvenska teckenspråkiga kulturen nu får en historik är väldigt välkommet, säger Peltola.

- Det betyder verkligen mycket!