Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Oroade Lovisabor fick vriden info om vindkraft

Från 2016
70 personer sitter samlade i Byahemmet i Gammelby för att få mer info om vindkraftverk
Bildtext 70 personer samlades i Byahemmet för att få mer info om vindkraftsparken
Bild: Yle

Gammelby i Lovisa kan få Östnylands första vindkraftspark. Oroade invånare möttes på tisdag kväll för att höra en motståndares åsikter om vindkraftens hälsoeffekter. Hennes påståenden ifrågasätts av forskare.

Forsby byaförening ordnade ett möte på Byahemmet i Gammelby där vindkraftsmotståndaren Leena Kurikka var inbjuden talare. Byaföreningens ordförande Fred Sahala är inte riktigt säker på hur det kom sig att just Forsbys byaförening blev organisatör för mötet, eller hur just Kurikka blev talaren, men påpekar att det behövs mer information.

Platsen där en av de åtta vindmöllorna kommer att resas
Bildtext Här är det meningen att en av de åtta vindmöllorna ska resas
Bild: Yle/Lone Widestam

Ny förening publicerar eget

Leena Kurikka driver bland annat stallet Big Mama’s Ranch men deltog under kvällen i egenskap av styrelsemedlem i den nygrundade föreningen Suomen Ympäristöterveys rf.

Suomen Ympäristöterveys rf:s styrelse består av sex personer som på ett eller annat vis upplever att vindkraftverken har påverkat deras hälsa. Föreningen är så pass nygrundad att deras webbplats inte ännu har tagits i bruk. Kurikka berättar att syftet är att finansiera och publicera undersökningar som lyfter fram det negativa med vindkraft.

"Den ljudlösa mördaren"

Den första undersökningen som föreningen planerar att publicera är skriven av föreningens ordförande, Markko Mehtätalo, och handlar om hur infraljud påverkar kroppen.

Infraljud är ett ljud som kan mätas men som människor inte registrerar som hörbart ljud. Kurikka hänvisar bland annat till sidan Sairas Tuulivoima som beskriver infraljud som “den ljudlösa mördaren” (“äänetön tappaja”)

Leena Kurikka berättar om vindkraft
Bildtext Leena Kurikka berättar om vindkraft i Gammelby
Bild: Yle

Ett par hundra finländare intervjuades för boken och Kurikka beskriver resultaten som skrämmande. Forskning bedriven av exempelvis universitet eller läkare kan Kurikka dock på rak arm inte hänvisa till.

- Infraljud är fortfarande en ganska ny faktor i det här, säger hon.

Forskare: infraljud har inga negativa hälsoeffekter

Infraljud var en av de saker som diskuterades under mötet och som väckte många frågor hos lyssnarna.

Från ett vetenskapligt perspektiv finns det inte belägg för Kurikkas påståenden.

Valtteri Hongisto, en av Finlands ledande forskare på ljud från vindkraft samt utbildnings- och forskningsansvarig på Turun ammattikorkeakoulu, bekräftar att forskningen inte kan hitta några negativa hälsoeffekter av vindkraftens infraljud.

- Enligt de forskningsresultat vi har i dag är de infraljudsnivåer som vindkraftverk ger upphov till så låga att de är jämförbara med andra infraljud i naturen och det finns inga observerade negativa hälsoeffekter av dessa, säger Hongisto.

Forskning i andra länder, där vindkraft har funnits längre och där kraftverken är fler, har kommit fram till samma sak.

Redan år 2011 gav exempelvis Naturvårdsverket i Sverige ett uppdrag åt Institutet för miljömedicin vid Karolinska institutet att göra en sammanställning av kunskapsläget. I rapporten konstaterades att det inte finns någonting som tyder på att vindkraftverk skapar infraljud som skulle vara starkare än vad naturen själv orsakar eller att infraljud från vindkraftverk skulle påverka hälsan negativt.

Buller och flyttfåglar oroar

Däremot finns det andra aspekter av vindkraftsparker som bör tas på allvar. Hongisto gjorde år 2014 en rapport för Arbetshälsoinstitutet som visar hur boende uppfattar buller från vindkraftverk som störande. Vindkraftverk kan således mycket väl påverka människors boendemiljö och därmed också livskvalitet, även om de inte direkt påverkar hälsan.

På måndagskvällens möte lyftes flera av de aspekterna fram från oroliga invånare. Henrik Grönqvist från Erlandsböle tycker egentligen att vindkraft är bra, men funderar över hur det blir när vindkraftverken kommer så nära bebyggelse.

- Man kommer att se och höra dem från gården varje dag och det känns inte bra, säger han.

Henrik Grönqvist
Bildtext Henrik Grönqvist med gården i bakgrunden
Bild: Yle

Grönqvist påtalar också bristande information och inte minst att det i Finland inte finns ett tillräckligt bra regelverk ännu.

- Då ska man definitivt ha försiktighetsprincipen och inte bygga alltför nära, säger han.

Stefan Antell från Tjusterby skulle hellre satsa mer på kärnkraftverk än på vindkraft.

- De är fula och det är inte vettigt att sätta upp dem mitt i ett kulturlandskap, menar Antell.

Antell är dessutom orolig över hur det blir med flyttfåglarna. Han är inte nöjd med den konsekvensbedömning som gjorts beträffande fåglarnas flyttmönster och den inverkan en vindkraftpark skulle ha på migrationen.

Nöjda invånare viktigt

Stadsstyrelsens ordförande i Lovisa Mia Heijnsbroek-Wirén var med på mötet och påpekar att det är viktigt att man lyssnar på invånarna innan man fattar beslut.

- Vi måste noga utreda konsekvenserna på vad det har för inverkan på boendemiljöerna och på sysselsättningen. Vi vill ju först och främst att kommuninvånarna är nöjda och att vi får utveckling och högre inflyttning, säger Heijnsbroek-Wirén

Invånare i Lovisatrakten vill ha mer information om vindkraft
Bild: Yle

Heijnsbroek-Wirén vill inte bagatellisera eventuella hälsorisker, men säger ändå att det har gjorts en bra utredning som visar att vindkraftparken inte skulle medföra hälsorisker för de boende i området.

- Det är lite främmande när man skrämmer folk med saker som inte baserar sig på vetenskapliga fakta, säger hon.

Diskussion om artikeln