Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Prometheus-lägren är omtyckta

Från 2016
Ungdomar
Bildtext Ungdomar på Prometheus-läger 2014.
Bild: Yle/Nicole Hjelt

Prometheus-lägren för unga är populära. Under sommaren ordnades det 60 så kallade protuläger med sammanlagt 858 lägerdeltagare.

Prometheus-lägrens 28:nde lägersommar avslutades i söndags med Nouxlägret i Esbo och Kiljavalägret i Nurmijärvi.

De svenskspråkiga lägren ordnades i Halslax i Sagu och i Noux i Esbo.

Ett lite annorlunda läger ordnades i Partioniemi i Lojo - ett "scoutprotuläger" som ordnades i samarbete med Huvudstadsregionens Scouter.

Responsen på lägren har varit utmärkt. En utredning bland lägerdeltagarna visar att 98,3 procent av de 357 personer som svarade på enkäten skulle rekommendera lägret för sina vänner. Protu fick i medeltal skolvitsordet 9,6.

Självständigt och kritiskt tänkande uppmuntras

På protulägren behandlar man samhälleliga, filosofiska och personliga frågor med hjälp av diskussioner, lekar och pjäser. Målet är att de ungas självkännedom ska öka och att de uppmuntras till självständigt och kritiskt tänkande. Protu har också förnyat sitt program och betonar nu mer media och identitet.

– Det viktiga är ungdomarnas diskussioner som de för sinsemellan. Vi strävar efter att skapa en atmosfär där alla kan uttrycka sina tankar oberoende av världsåskådning eller roller i vardagen, säger ordföranden för Prometheus lägrets stöd r.f., Aatu Komsi.

Religiöst och politiskt obundna Prometheus-läger har ordnats sedan 1989. Det finns skilda läger för svensk- och engelskspråkiga personer.

Diskussion om artikeln