Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Wallström om rysk inbjudan: Ingen ska få slå in kilar mellan länderna

Från 2016
Uppdaterad 17.08.2016 18:41.
Soini och Wallström i Sverige
Bildtext Soini och Wallström i Sverige (Arkivbild).
Bild: JANERIK HENRIKSSON /Epa

Utrikesminister Timo Soini träffade sin svenska kollega Margot Wallström i Stockholm i dag.

Ministrarna diskuterade bland annat fördjupat utrikes- och säkerhetspolitiskt samarbete mellan Sverige och Finland.

På en pressträff efter mötet kommenterade ministrarna Rysslands invit till ett möte i Moskva angående säkerhetssituationen i Östersjöområdet.

I början av augusti bjöd Ryssland in Natoländer samt Sverige och Finland till något som tolkades som ett gemensamt möte. Nu har det visat sig att det handlar om enskilda möten direkt mellan länderna och Ryssland.

Sverige har fått en inbjudan till samtal i Ryssland medan Finland fortfarande väntar på en sådan.

Wallström sade att frågan bereds i Sverige som bäst och att Sverige diskuterar frågan med andra länder.

Enligt Wallström kommer Sverige inte att tillåta att man slår in kilar mellan länderna.

Soini sade för sin del att kontakter och diskussioner av det här slaget inte ska vara bilaterala utan att de måste omfatta en bredare krets.

Wallström: Barn behöver mera skydd - inte mindre

Wallström försvarade vid pressträffen sin tweet där hon kritiserade en ändring i den turkiska sexlagen. Hon sade att det turkiska beslutet försvagar barns rättigheter från början av nästa år om ingenting görs innan dess. Hon sade också att barn behöver mera skydd, inte mindre.

Wallström välkomnar också reaktioner i Turkiet om att man inte kommer att acceptera lagförändringen.

Både Soini och Wallström berömde Finlands och Sveriges inbördes relationer. Ett exempel på det här är att en tjänsteman från Utrikesministeriet i Finland från och med hösten kommer att vara placerad vid Utrikesdepartementet i Sverige.

Enligt Wallström hoppas Sverige å sin sida kunna skicka en finskkunnig tjänsteman till Helsingfors.

Soini känner inte till begreppet feministisk utrikespolitik

Sveriges feministiska utrikespolitik fördes på tal under pressträffen och Soini fick en fråga om han vill inkludera feminism också i Finlands utrikespolitik.

Soini svarade på frågan genom att att räkna upp de många värderingar som Finland och Sverige delar: demokrati, människorättsfrågor, ett öppet samhället, rättvisa och pressfrihet och så vidare.

Soini sade vidare att han inte känner till uttrycket feministisk utrikespolitik och att han inte har kompetens att kommentera frågan.

Wallström kommenterade frågan med att säga att de båda utrikesministrarna försöker hitta gemensamma intressen och att de inte är ute efter att konfrontera varandra.

Diskussion om artikeln