Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Polisen: De flesta vet inte att man måste stanna för fotgängare

Från 2016
Stannar bilister för barn vid övergångsstället? - Spela upp på Arenan

Enligt kommissarie Heikki Kallio vid Helsingforspolisens trafiksäkerhetscentral kan polisen inte annat än att stå och se på då bilisterna ignorerar fotgängare vid övergångsstället.

Kallio menar att problemet ligger så djupt rotat i trafikkulturen både i Helsingfors och i hela Finland att det inte går att rå på enbart genom att bötfälla bilister.

– Om vi började bötfälla bilister som kör förbi fotgängare vid ett övergångsställe så skulle vi vara tvungna att bötfälla varenda en. Det har vi inte personalresurser till, säger han.

Informera först, bötfäll sedan

Om man vill ha en förändring till stånd så krävs det enligt kommissarien en rejäl informationskampanj så att alla bilister blir medvetna om att det är ett brott mot lagen att låta bli att stanna för en fotgängare. En sådan har såvitt han minns aldrig ordnats i Finland. Polisen i Finland har enligt Kallio helt enkelt inte för vana att vara petiga med väjningsreglerna vid övergångsstället.

– Efter kampanjen, sedan då alla finländare vet om vad som gäller, då kan vi börja bötfälla dem som bryter mot lagen, säger Kallio.

Han menar ett lagtexten med formuleringen att man ska stanna för en fotgängare som ”står i beråd att beträda skyddsvägen” lämnar mycket utrymme för tolkning och att det därför är ganska förståeligt att bilister gör sina egna tolkningar om när man ska väja och inte.

Så säger trafiklagen

32 § Skyddsvägsregler för förare

Förare av fordon som närmar sig skyddsväg skall köra med sådan hastighet att han vid behov kan stanna före skyddsvägen. Föraren skall lämna fri passage åt gående som befinner sig på skyddsvägen eller står i beråd att beträda denna.

Har fordon eller spårvagn stannat framför en skyddsväg eller skymmer fordonet eller spårvagnen sikten över skyddsvägen, får fordonet eller spårvagnen ej omköras utan att den omkörande stannat, om det inte finns en refug eller ett fritt körfält mellan den omkörande och den omkörde.

I Sverige och Estland har man gått in för att förändra kulturen vid övergångsställena. Det har krävt massiva informationskampanjer, flitig bötfällning av polisen och till en början också fler olyckor vid övergångsställena men det har lönat sig.

– Där respekterar man nu fotgängarna och stannar automatiskt. En fotgängare behöver inte stå och vänta på att bilarna ska passera, säger Kallio.

Huvudgatorna i innerstaden farligast

Trafikingenjören Hanna Strömmer vid Helsingfors stads trafikplaneringsavdelning menar att de farligaste ställena i staden är huvudgator med två eller tre filer i varje körriktning.

– På Mannerheimvägen och Forsbyvägen, Stockholmsgatan och Mechelingatan finns det forfarande övergångsställen utan trafikljus där bilisterna inte nödvändigtvis stannar, säger hon.

Strömmer håller som bäst på med en utredning kring övergångsställena på huvudgatorna i innerstaden. Det är meningen att trafikplanerarna med hjälp av den ska ta ställning till åtgärder för att förbättra säkerheten för fotgängare. Det kan handla om att sätta in trafikljus, höja övergångsstället så att det blir synligare för bilister, eller ta bort dem helt och hållet.

Farthinder en sista utväg

Strömmer menar att den sista utvägen för att tvinga bilisterna att stanna är att sätta in farthinder också på huvudgatorna. De finländska riktlinjerna för trafikplanering tillåter inte farthinder på huvudgator där det finns busstrafik.

– Både busschaufförer och bilister motsätter sig farthinder men om ingen väjer för fotgängare så ser jag inte att vi har något annat val än att ta till mer radikala lösningar, säger Strömmer.

Årligen sker det 20 – 30 trafikolyckor vid övergångsställena i Helsingfors innerstad och ungefär 20 i förstäderna.

– Sänkningen av hastighetsbegränsningen har haft stor effekt. De här siffrorna har halverats i innerstaden efter att hastighetsbegränsningen sänktes, säger Strömmer.

Särskilt farligt för barn

Trafikplaneringsavdelningen har enligt Strömmer nu fokus på fotgängarna i innerstaden eftersom den är medveten om att det finns platser där övergångsställena inte håller måttet.

– Vi har ställen där det finns stor risk för att en bil stannar och bilen bredvid den inte gör det. De här situationerna är ännu farligare för barn än för vuxna eftersom barnet inte ser bakom bilen som stannat, säger Strömmer.

Trafikplaneringsavdelningen kartlägger just nu också trafiksäkerheten kring grundskolorna i innerstaden för att hitta åtgärder för en tryggare skolväg.

Polisen har under de senaste två veckorna bevakat övergångsställena kring alla grundskolor. I Helsingfors resulterade den årliga intensivbevakningen i ett tiotal böter för bilister som inte stannade.

Diskussion om artikeln