Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Yttergrund i Sideby säljs inte

Från 2016
Uppdaterad 19.08.2016 09:32.
Yttergrunds fyr i Sideby.
Bildtext Yttergrunds fyr i Sideby.
Bild: YLE/Ann-Sofie Långvik

Det blir ingen försäljning av ön Yttergrund i Sideby i Kristinestad. Senatsfastigheter har förkastat alla anbud och avbrutit försäljningsprocessen.

Förra veckan meddelade miljöministeriet att området inte bör säljas till privata intressen utan bevaras i statlig ägo.

- Miljöministeriet föreslår att området överlåts till Forststyrelsen och att det ska användas för rekreation. Det här gjorde att vi fick tänka om, säger Jyrki Maikola på Senatsfastigheter.

Maikola går inte in på hur många som ville köpa Yttergrund.

Senatsfastigheter kommer att följa Miljöministeriets direktiv.

Naturvärdena avgjorde

Miljöministeriet har ingående granskat områdets betydelse för Natura 2000-programmet och utvecklingen av det nationella skyddsnätet.

Naturvärdena var så stora att området bör behållas i statens ägo, enligt lagen om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet.

Sideby skifteslag protesterade i juli mot försäljningen med en skrivelse till Senatsfastigheter, Miljöministeriet och staden Kristinestad. Skifteslaget ville inte att Yttergrund ska användas för privat fritidsboende.

Stadsdirektören hoppas på samarbete

Kristinestads stadsstyrelse behandlar försäljningsärendet på sitt möte på måndagen den 22 augusti.

Frågan om Kristinestad ska använda sig av sin förköpsrätt är nu inaktuell i och med Senatsfastigheters beslut att inte gå vidare med försäljningen.

I stället föreslår stadsdirektören att staden omfattar Miljöministeriets förslag att området överlåts till Forststyrelsen och används för rekreation.

Stadsdirektör Riitta El Nemr hoppas dock på någon form av samarbete mellan Forststyrelsen och Sideby skifteslag.

- Det kunde ske med någon form av skötselavtal, säger Riitta El Nemr.

Forststyrelsen har sagt sig vara beredd att ta över området.

På Yttergrund finns förutom fyren från 1800-talet, också de gamla fyrvaktmästarbostäderna och lotsvaktstugan samt uthus.

Diskussion om artikeln