Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

Båtexporten har flyt igen

Från 2016
Johan Carpelan, grundare av Botnia Marin förevisar Targaflottan
Bildtext Marknaden i Sverige och Norge drar bra för Targabåtar. Den stora frågan är vad som sker med Storbritannien, säger Botnia Marins grundare Johan Carpelan.
Bild: Mårten Wallendahl / Yle

Efter fem tunga år ser man en ljusning inom finländsk båtindustri. De flesta tillverkarna har kunnat rida ut stormen, och ser nu att exporten till framför allt övriga Norden drar.

- Kanske våra modeller och priser passar de här marknaderna. Det finns inga stora hemligheter här, utan det gäller bara att ha rätt produkter för marknaderna, säger Jouko Huju, som är vd för Båtbranschen centralförbund

Han iakttar besökartrafiken vid ingången till den flytande båtmässan i Helsingfors och räknar med att upp till 13 000 besökare ska strömma till under helgen.

Det finns helt klart en verkligt stor inhemsk tillväxtpotential.

― Jouko Huju

Under de goda åren före recessionen såldes över 6 000 registrerade båtar i Finland. I år registreras cirka 3 500-3 600 båtar, och dessutom säljs flera tusen roddbåtar.

- Så visst finns det potential att växa, då en stor del av finländarnas båtar börjar bli ålderstigna, säger Huju.

Hög kvalitet för kapitalstarka kunder

Det som drar bäst förutom roddbåtar, är daycruisers. Alltså 6-8 meters båtar för dagsutfärder. Sett till marknader är det framför allt Norden som drar. Affärerna i Norge och Sverige går mycket bra – och de är också beredda att betala ett högre pris för hög kvalitet, säger Jouko Huju. Att branschen var alert och snabbt minskade kapaciteten då trenden vände neråt, räddade branschen från värre katastrofer. Och nu när läget vänder är man snabbt upp i produktion igen.

Från 2008 har vi förlorat bara 4 medlemmar av 300, så branschen har snabbt anpassat sig till läget.

Han ser att båtbranschen är ett bra exempel på möjligheter att få ut mervärde av högre tillverkningskostnader, genom att sälja hög kvalitet till kapitalstarka kunder.

Ett företag som siktar på just det kundsegmentet är Botnia Marin, som tillverkar Targabåtar i Österbotten. Företagets grundare Johan Carpelan har sett branschens svängningar under 40 år och är svagt optimistisk till utvecklingen.

- Hör och häpna, men Finland har varit vår bästa marknad i ett antal år. Nu håller Sverige på att vakna medan Norge varit stabilt. Frankrike börjar dra på nytt, men England är lamt. Och det är den stora frågan, då man inte vet vartåt England är på väg, säger Carpelan.

Branschen sysselsätter fler

Bolaget ser nu med tillförsikt på möjligheterna att öka försäljningen under hösten båtmässor runt om i Europa.

- Jag är rätt övertygad om att vi gör affärer på alla de kommande mässorna, säger Johan Carpelan.

Till följd av den ökade försäljningen har hela branschen fått nyrekrytera 300-400 personer jämfört med läget ifjol. Som största arbetsgivare i Malax axlar Botnia Marin en viktig sysselsättande roll. Men även om orderboken kan fyllas i höst, tror Carpelan inte på nyrekrytering.

- Vi har så mycket kapacitet i vår tillverkning redan nu, så det ska nog ganska mycket till för att vi ska ha behov av en större personal, säger han .

Hur säker känns framtiden?

- Jag är och förblir en försiktig general. Man ska vara mycket försiktig med vilka satsningar man gör. Ingen har en glaskula, men en försiktig uppgång tycker vi oss förnimma, säger Carpelan.

Diskussion om artikeln