Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

ÅA vill koncentrera utbildningen i barnpedagogik till Vasa

Från 2016
Uppdaterad 19.08.2016 16:16.
Dagisbarn i sandlådan
Bildtext Arkivbild.
Bild: Mikael Crawford/Yle

Åbo Akademis styrelse beslutade på sitt möte på fredagen att fortsätta planera en flytt av barnträdgårdslärarutbildningen från Jakobstad till Vasa år 2018.

Samtidigt beslöt styrelsen att Åbo Akademis utlokaliserade barnträdgårdslärarutbildning i Helsingfors upphör.

Styrelsen anser att koncentrationen av barnpedagogikutbildningen till Vasa skulle stärka undervisningens och forskningens kvalitet, medföra synergieffekter med akademins andra lärarutbildningar, såsom specialpedagogiken och språkbadslärarutbildningen, samt erbjuda studerande större valmöjligheter.

Måste utbilda fler barnträdgårdslärare

Ann-Katrin Svensson, ansvarig för barnträdgårdslärarutbildningen, säger att man måste öka på söktrycket till utbildningen.

- Det måste vi göra för att se till att Svenskfinland får tillräckligt många barnträdgårdslärare.

Svensson ser en flytt från Jakobstad till Vasa som den enda möjligheten, om man vill uppfylla undervisningsministeriets önskan om att utbilda fler barnträdgårdslärare.

I Vasa kan man samarbeta med klasslärarutbildningen och eventuellt också med Vasa universitets språkbadsundervisning.

Närmare till studieorten

Svensson lyfter också fram forskningens betydelse.

- Om vi ska få fram någon forskning inom småbarnspedagogiken så behöver forskningen bedrivas i en forskningsmiljö, i ett större sammanhang.

- Dessutom får studerande från södra Finland närmare till studierna, tillägger Svensson.

Ann-Katrin Svensson har varit ansvarig för barnträdgårdslärarutbildningen från och med årsskiftet.

De som antagits till utbildningen i Jakobstad skulle slutföra sina studier i Vasa. De som nu redan antagits till Helsingfors kommer att kunna slutföra sina studier där.

För att i framtiden garantera tillgången till behöriga barnträdsgårdslärare i huvudstadsregionen kommer fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier att utveckla samarbetsformer med kommuner och städer och bistå dem i rekryteringen.

Diskussion om artikeln