Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Jakten på sjöfågel och björn börjar

Från 2016
Gräsandshane flyger
Bildtext Gräsandshane flyger
Bild: Mika Kanerva

Jakten på sjöfågel börjar i dag vid middagstid.

Finlands viltcentral uppmanar jägarna att vara återhållsamma i jakten på sjöfågelarter som är på tillbakagång, så som stjärtand, bläsand, brunand, årta, vigg och sothöna.

I stället ska jägarna rikta in sig på andarter som det finns rikligt av, så som gräsand, krickor och knipor.

Viltcentralen påminner också om att det är förbjudet att jaga sädgås i hela landet, och grågås på vissa håll i inlandet.

Av landets 306 000 jägare deltar knappt 100 000 i andjakten, som pågår fram till slutet av december.

I dag inleds också jakten på björn. Viltcentralen har beviljat 113 undantagslov för björnjakt i stamvårdande syfte, och dessutom finns en lokal kvot på 70 björnar som får fällas i renskötselområden.

Diskussion om artikeln