Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Delade åsikter om utbildningsflytt från Jakobstad

Från 2016
Christoffer Gunnar och Martin Granholm.
Bildtext Christoffer Gunnar och Martin Granholm.
Bild: Yle/Mikaela Löv-Aldén

Det finns fördelar och nackdelar med en flytt av Åbo Akademis barnträdgårdslärarutbildning, säger studerande. Men fördelarna med att stanna kvar borde utredas närmare, menar gammal styrelseordförande.

När Campus Allegro öppnade 2013 och barnträdgårdslärarutbildningen blev en av hyresgästerna diskuterades också en flytt av utbildningen. Då kallade dåvarande styrelseordförande för Åbo Akademi idén för absurd.

I dag är Martin Granholm inte lika skarp i kritiken.

- Man måste se över Åbo Akademis roll i Svenskfinland.

Granholm tycker att Åbo Akademi har en stor roll i att bygga Svenskfinland, och då är en regional spridning viktig.

Forskning också i Jakobstad

Och han ser också fler fördelar med att hålla kvar utbildningen i Jakobstad. En av anledningarna till att man vill flytta utbildningen är för att stärka forskningen, men Granholm menar att den kunde stimuleras också i Jakobstad.

- Från Akademins sida har man poängterat ett ökat samarbete med Novia, och Novia finns i Jakobstad med både musik och konst.

- Allt som har med kreativitet att göra blir mer och mer viktigt i dagens samhälle och det finns vilka möjligheter som helst att forska i det här, säger Granholm.

Han påpekar att när man pratade om samma flytt för tre år sedan hade man tittat närmare på de synergieffekter man kunde få av en flytt till Vasa, men inte sett på vad man kunde vinna på att vara kvar. Här framhåller han bland annat erfarenheten av språkbad i Jakobstad.

Studerande positiva

I dag är barnträdgårdslärarutbildningen den enda utbildningen på universitetsnivå i Jakobstad. Christoffer Gunnar som studerar på utbildningen tycker därför att det skulle vara tråkigt om utbildningen flyttade, men ser också positivt på en flytt.

- Kursutbudet skulle ju öka.

De studerande på barnträdgårdslärarutbildningen ser nog ändå mest positivt på en flytt, menar Gunnar.