Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Delade meningar om fyrverkeriregler under forneldarnas natt

Från 2016
Forneldarnas natt i Kapellhamnen i Hangö.
Bild: Bengt Wikström

Fyrverkerier i samband med firandet under sista helgen i augusti har blivit nästan lika populärt som under nyår. Många räddningsverk runt om i Finland gör numera också ett undantag under forneldarnas natt och skippar det normala fyrverkerianmälningsförfarandet.

Forneldarnas natt, villaavslutning eller venetiansk afton. Ett kärt barn har många namn. Något vi kan vara helt eniga om är i alla fall att det hela firas under det sista veckoslutet i augusti. Festen som ursprungligen var kusttraktens egen fest har under de senaste åren spritt sig över hela landet och fyrverkerier i samband med forneldarnas natt är på många håll nästan på samma nivå som under nyårsfirandet.

rakter
Bild: Niklas Evers

Precis som i fjol tillåter räddningsverket i Egentliga Finland folk att avfyra fyrverkerier under forneldarnas natt utan att göra en anmälan om det. Enligt Torbjörn Lindström, utvecklingschef vid Egentliga Finlands räddningsverk, ser det likadant ut på många andra håll i Finland.

- Om man har tänkt avfyra fyrverkerier under lördagskvällen mellan klockan 18:00 och fram till midnatt behöver man inte göra en anmälan till räddningsverket, vilket är något som man annars måste göra. Det enda övriga undantaget är på nyårsafton. Vi gör det här för att vi vill underlätta byråkratin, då det är en massa människor som gör de här anmälningarna. För att det ska bli lite lättare både för dem som vill skjuta raketer och för vår del har vi kommit fram till att man inte behöver göra de här anmälningarna för forneldarnas natt.

Ge inte fyrverkeripjäser åt minderåriga eller åt berusade personer. Det gäller att hålla korken på flaskan tills raketerna är skjutna.

Egentliga Finlands räddningsverks utvecklingschef menar att "fritt fyrverkeriskjutande" inte leder till mer jobb för räddningsverket eller till någon större fara för allmänheten.

- Enligt vår statistik här i Egentliga Finland har inte raketerna och smällarna i samband med forneldarnas natt orsakat några större olyckor eller farosituationer. Men det kräver givetvis att invånarna fortsätter att sköta sig när det gäller att komma ihåg att använda godkända produkter, att följa de rekommendationer som finns och att se till att man inte utsätter andra människor för fara. Man ska också undvika fyrverkerier vid folksamlingar eller nära bebyggelse. Ge inte heller fyrverkeripjäser åt minderåriga eller åt berusade personer. Det gäller att hålla korken på flaskan tills raketerna är skjutna, säger Torbjörn Lindström.

Torbjörn Lindström, Egentliga Finlands räddningsverk
Bildtext Egentliga Finlands räddningsverks utvecklingschef Torbjörn Lindström.
Bild: Yle / Peter Karlberg

Flera räddningsverk kräver fortfarande ett tillstånd

Flera av Finlands räddningsverk har numera samma system som i Egentliga Finland, men värt att notera är att det finns en del variationer i räddningsverkens fyrverkeribegränsningar. I Österbotten, Savolax och Tavastland får man skjuta fyrverkeriraketer utan ett separat tillstånd under en begränsad tid 27-28 augusti.

I Södra Savolax, Västra och Östra Nyland behöver man däremot tillstånd för fyrverkeri under forneldarnas natt. Så den som har planer på att avfyra fyrverkerier bör därmed kolla vad som gäller med sin egen regions räddningsverk.

En viktig detalj kring det här undantaget är att beslutet endast gäller utanför tätorterna, för i tätorterna får man inte använda fyrverkerier utan anmälan till räddningsmyndigheten och beslut av räddningsmyndigheten. I Egentliga Finland förbjuder räddningsverket avfyrande av fyrverkerier i stadens centrum i Åbo, Nystad och Nådendal samt i området kring Nådendals badhotell.

Det är också bra att komma ihåg att avfyrande av raketer nära bostadsområden kan orsaka störningar för boende och husdjur.

Några bra länkar att titta på innan du köper dina fyrverkerier

Det är förbjudet att avfyra fyrverkeripjäser om det har utfärdats varning för skogs- eller gränsbrand eller om det är hård vind. Den som överväger att ordna ett fyrverkeri ska därför ta reda på vilka varningar som har utfärdats.

meteorologiska institutets webbsida hittar du det senaste i väder- och varningsväg.

Egentliga Finlands räddningsverks webbsida hittar du alla detaljer kring exakt vad som gäller för fyrverkerier under forneldsfirandet i Egentliga Finland.

Mer information om vad som gäller i övriga regioner i Finland hittar du på Räddningsbranschens Centralorganisations webbsida.

Fotnot: Forneldarnas natt arrangerades för första gången den sista lördagen i augusti 1992 som en del av Finlands sjuttiofemårsjubileum. Forneldstraditionen är dock betydligt äldre än så, för förr i tiden tändes eldar längs kusten för att vägleda sjöfarare i land och för att varna invånare om hotande fara. Senare har forneldarna även blivit ett sätt att fira sommarsäsongens avslutning.

Följande villkor och begränsningar gäller vid användning av fyrverkerier

Nödraketer får användas endast i verkliga nödsituationer.

Den som avfyrar fyrverkeripjäser ansvarar för att de används på rätt sätt och för de skador som användningen orsakar. Det skräp som uppkommer vid avfyrningen ska avlägsnas från fyrverkeriplatsen.

Vid avfyrandet av fyrverkeripjäser ska anvisningarna på förpackningarna följas. Endast sådana produkter som är godkända för allmän försäljning och allmän användning får användas.

Vid avfyrning av fyrverkeripjäser ska avståndet till närmaste byggnad vara minst 15 meter.

Fyrverkeripjäser får inte riktas eller kastas mot människor eller byggnader och fyrverkeripjäser får inte heller användas i folksamlingar.

Fyrverkeripjäser får inte avfyras från byggnaders tak, balkonger eller terrasser.

Fyrverkeripjäser får inte överlåtas till minderåriga och inte heller till personer som är berusade.

De som avfyrar fyrverkeripjäser måste använda skyddsglas.

Diskussion om artikeln