Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Vårdreformen ska ge föreningar mera ansvar

Från 2016
Gräsplanscupen i Kimito.
Bildtext Föreningarna främjar redan nu på olika sätt invånarnas hälsa. I framtiden är det meningen att tredje sektorn får en större roll i kommunerna.
Bild: YLE/Ville Hupa

Från och med början av 2019 flyttas ansvaret för social– och hälsotjänsterna över från kommunerna till landskapen och staten står för finansieringen av social– och hälsovården.

Kommunerna ska ändå sköta om det hälsofrämjande arbetet i kommunerna och på det viset jobba för att kostnaderna för social– och hälsovård inte skenar i väg.

Vad som avses med hälsofrämjande arbete är ändå inte helt entydigt,

Tredje sektorn ska hjälpa kommunerna och landskapen

Ett led i det hälsofrämjande arbetet är att engagera tredje sektorn, det vill säga föreningar och organisationer som på olika sätt bidrar till att invånarna mår bra. En del organisationer, till exempel sådana som jobbar med stöd åt patienter, skulle samarbeta med landskapen och andra till exempel idrottsföreningar skulle samarbeta med kommunerna.

Anne Knaapi från Soste föreläser på Villa Lande.
Bildtext Anne Knaapi, direktör vid föreningen Finalnds social och hälsa, Soste, berättade om tredje sektorn och vårdreformen i Kimito på måndag.
Bild: Yle/Monica Forssell

I Kimitoön samlades tjänstemän, politiker och invånare på måndag till ett seminarium om vårdreformen och tredje sektorn.

I tillfället deltog ett tjugotal personer och som föreläsare fungerade Anne Knaapi, direktör vid föreningen Soste, Finlands social och hälsovård.

Soste är en takorganisation för organisationer inom social- och hälsovård. Föreningen har cirka 200 medlemsföreningar.

Knaapi konstaterade bland annat att kommunerna inte kan styra över föreningarna men att de kan skapa förutsättningar för föreningarna att verka och att kommunerna kan fungera som koordinatorer och skapa gemensamma forum och nätverk för föreningarna.

På seminariet i Kimito konstaterades att en god början är att kartlägga öns föreningar och presentera dem på kommunens webbplats.

Hälsofrämjandet ska ske inom alla sektorer

Det hälsofrämjande arbete som kommunerna förväntas sköta efter reformen ska skötas av de sektorer som blir kvar i kommunerna, det vill säga bildning, byggande och planering samt kultur och fritid.

- Sådant hälsofrämjande arbete som personal inom social- och hälsovården sköter kommer att sortera under landskapen, förklarar Tarja Myllärinen direktör för social- och hälsovård vid Finlands kommunförbund. Allt det andra hälsofrämjande arbete som andra sektorer inom kommunen sköter, kvarstår hos kommunerna. Som exempel kan nämnas till exempel sunda matvanor som lärs ut vid daghemmen eller satsningar på cykelvägar som sporrar invånarna att röra på sig mera och så vidare.

Hur samarbetet med tredje sektorn ska se ut är ännu oklart.

- Vissa föreningar har ju stora organisationer bakom sig, som till exempel Röda Korset och Folkhälsan medan andra är mycket små och enbart lokala, vilket betyder att de har mycket olika förutsättningar att sköta olika uppgifter, förklarar omsorgschef Maria Wallin.

"Fint att tredje sektorn tas med men ..."

Annalena Sjöblom, verksamhetsledare för Åbolands distrikt inom Finlands Röda kors och själv medlem i många föreningar på Kimitoön, deltog i seminariet och konstaterade efteråt att det är bra att man vill ge föreningarna en synligare roll och att kommunerna vill samarbeta med tredje sektorn. Till exempel just på Kimitoön är det ändå skäl att komma ihåg att det många gånger är samma personer som är aktiva i många föreningar.

Annalena Sjöblom deltog i seminarium om vårdreformen  i Kimito.
Bildtext Annalena Sjöblom välkomnar synliga roll åt föreningarna men varnar för att lägga alltför mycket ansvar på frivilliga.
Bild: Yle/Monica Forssell

- Det är fint att tredje sektorn tas med som en aktiv part i hela den här stora reformen men samtidigt är jag lite rädd för att det läggs för mycket ansvar på de frivilligas axlar.

Enligt Sjöblom kan ett tätare samarbete mellan offentliga sektorn och tredje sektorn också öka på byråkratin inom föreningarna.