Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Sipilä: Nej till sänkta löner

Från 2016
Uppdaterad 23.08.2016 16:10.
I Uleåborg 23.8.2016
Bildtext Juha Sipilä besökte gågatan i Uleåborg.
Bild: Yle/ AG Karlsson

Statsminister Juha Sipilä (C) säger nej till ytterligare lönerea. Det klarnade på Centerns riksdagsgrupps möte i Uleåborg på tisdagen. Partiet skulle hellre tala om att det går lite bättre i ekonomin just nu.

En viss irritation kunde skönjas hos Centerledningen i öppningstalen på mötet i Uleåborg. Orsaken var sättet på vilket den ekonomiska situationen och sysselsättningsläget i landet framställts den senaste tiden.

Både statsminister, partiordförande Juha Sipilä och riksdagsgruppens ordförande Antti Kaikkonen förklarade utförligt hur Finland är på rätt väg och hur vi håller på att bli ett konkurrenskraftigt land. Förutsatt att vi håller fast vid alla överenskommelser.

Juha Sipilä sköt snabbt ner tankarna om att ytterligare sänka lönerna för att få ut fler arbetslösa i arbetslivet.

- Vi går nog inte in för någon lönerea. Vi har många andra metoder att uppnå målet, sade Sipilä.

Sipilä hoppas på ytterligare åtgärder av arbetsmarknadsparterna för att främja utvecklingen. Han vill få den inkomstrelaterade dagpenningen i mer aktivt bruk, så att den skulle kunna utnyttjas i form av lönesubventioner eller startpeng för företagare.

-Jag vädjar till arbetsmarknadsorganisationerna för att vi skulle kunna hitta en modell för detta.

Sipilä har redan kallat arbetsmarknadsparterna till en gemensam diskussion.

Stöd för Anttila utreds

Regeringen har fått en del kritik för att den inte hittat tillräckliga stödåtgärder för de personer som fick gå då affärskedjan Anttila gick i konkurs.

Sipilä underströk att alla arbetsplatser är lika viktiga för Centern och att regeringen utreder möjligheterna till stödåtgärder för dem som blev av med sitt jobb i samband med konkursen.

Sipilä tog också ställning till diskussionen om EU:s utveckling.

-Nu är inte tid att föra EU:s integrationsutveckling i nya riktningar.

Budgetbeslut kan ändras

Riksdagsgruppens ordförande Antti Kaikkonen talade långt och länge om den ekonomiska situationen och budgetförhandlingarna.

Antti Kaikkonen, riksdagsledamot för Centern
Bild: All Over Press

Kaikkonen underströk att Centern håller fast vid de allmänna målsättningarna för regeringsperioden vad gäller inbesparingar. Det är ändå enligt honom möjligt att göra ändringar.

-Enskilda beslut kan ändras om man gemensamt kommer överens om det.

Detta är av intresse bland annat för barnfamiljerna, som väntar på besked om hur stora höjningarna i dagvårdsavgifterna blir.

Enligt riksdagsledamot Katri Kulmuni är dagvårdsavgifterna ett hett tema just nu inom regeringspartierna.

-Jo de är nu precis på bordet i budgeten. Vi får se vad som kommer ut av det.

Antti Kaikkonen sa också att det inte löser några problem om man skrotar hemvårdsstödet och att riksdagen borde fatta beslut om ett direkt stöd vid köp av elbil.

Alliansfrihet bör gälla

Om någon har hoppats på besked från Centern om inställningen till ett möjligt medlemskap i militäralliansen Nato så bjöd Kaikkonen på klara riktlinjer.

Enligt Kaikkonen har Finlands utrikespolitik länge baserat sig på militär alliansfrihet.

-Centerns riksdagsgrupp anser att den här linjen - som vi gemensamt kommit överens om och som fungerar - är klok att följa också i framtiden.

Centern presenterade på tisdagen i Uleåborg också ett nytt program för att bli av med olika regler och lagar som anses onödiga. Ett exempel är att det borde gå att ploga på små vägar utan intyg på yrkeskompetens.

Diskussion om artikeln