Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Li Andersson: Hela Finland ska tala jobb

Från 2016
Li Andersson talar på riksdagsgruppens sommarmöte i Jyväskylä.
Bild: Yle

Vänsterförbundet utmanar regeringens politik som utarmar arbetslivet. Partiet startar sin kampanj Ordning på arbetslivet, som ska få hela Finland att prata arbete ur rätt synvinkel.

- Linjen i arbetslivspolitiken måste bli mänsklig, rättvis och ta i beaktande förändringarna i arbetslivet, säger ordförande Li Andersson då Vänsterförbundets riksdagsgrupp samlas till sommarmöte i Jyväskylä.

Vänsterförbundet vill att Finland ska prata om de verkliga problemen i arbetslivet och om lösningarna på dem.

- Förutom arbetslösheten måste vi i Finland även prata om de arbetandes fattigdom, om jämställdhetsproblemen inom arbetslivet och om illamåendet på arbetsplatserna, säger Andersson.

Problemen inte de som regeringen målar upp

Enligt Andersson är Finlands problem inte att det inte lönar sig att arbeta eller att arbetslösa inte vill jobba. Problem är i stället att kvinnor i hög grad arbetar deltid mot sin vilja.

Ofrivilligt deltidsarbete är vanligare i Finland än i till exempel Sverige och Danmark.

Finlands problem är inte heller bristen på lågavlönade jobb, menar Andersson. Hon poängterar att det inte finns något vetenskapligt samband mellan stora löneskillnader och hög sysselsättningsgrad och nämner Danmark som varnande exempel.

När löneskillnaderna i Danmark ökat har även sysselsättningsläget försämrats.

Kari Uotila och Li Andersson på väg till riksdagsgruppens sommarmöte.
Bildtext Riksdagsledamot Kari Uotila och partiordförande Li Andersson
Bild: Yle

Arbetslivsexperter stöder Andersson

Li Andersson får stöd från flera håll för sin kritik av diskussionerna kring lönedumpningens nödvändighet.

Forskarna Rita Asplund vid Näringslivets forskningsinstitut ETLA och Markus Jäntti vid statens ekonomiska forskningsinstitut Vatt dömer i dag ut idén om att sänka lönerna för att få ut fler arbetslösa i arbetslivet.

Enligt dem finns det inga belägg för att sänkta löner leder till fler jobb.

- Nå huh huh, men man får komma med idéer. Det verkar som om regeringen är desperat. Men jag har inte stött på sådan forskning som stöder idén, säger Asplund.

Jäntti, även professor i offentlig ekonomi vid Helsingfors universitet, säger sig förstå tanken men säger att bevisen för att lägre löner ger fler arbetsplatser saknas.

Som exempel lyfter Jäntti upp Sverige där regeringen för att minska på ungdomsarbetslösheten år 2007 sänkte arbetsgivaravgifterna för anställda mellan 19 och 25 år. Projektet kostade miljontals kronor men gav få nya jobb.

Omskolning och investeringar

Vänsterförbundet vill förbättra sysselsättningen genom att öka den inhemska efterfrågan och köpkraften. Det här görs genom offentliga investeringar i infrastruktur och bostadsbyggande.

Partiet vill öka de arbetslösas möjligheter att omskola sig. Varje arbetslös borde erbjudas en möjlighet att studera.

Man kräver också att nedskärningarna i utbildningen och socialskyddet tas tillbaka. Det här finansieras med att bland annat höja kapitalskatten och dra tillbaka skattelättnaderna till höginkomsttagare.

- Regeringens tuktande politik är en fråga om värderingar. Den är inte ett tvång eller nödvändig, säger Li Andersson.

Diskussion om artikeln