Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Översvämningar i Närpes utreds

Från 2016
Närpes å
Bildtext Arkivbild. Närpes å.
Bild: Yle/Roger Källman

NTM-centralen i Södra Österbotten startar en utredning om regleringen av Västerfjärdens sötvattenbassäng i Närpes. Den övre gränsen överskreds och orsakade översvämningar på åkrarna ovanför Västerfjärden.

På grund av översvämningarna förra veckan överskreds den sommartida övre gränsen på 0,53 meter för Västerfjärdens sötvattenbassäng i Närpes.

Det är skogsindustrianläggningen i Kaskö (Metsä Board Oyj) som har hand om regleringen och NTM-centralen i Södra Österbotten har begärt en utredning om hur regleringen sköttes förra veckan.

Som högst låg Västerfjärden enligt skalan intill Hundholmens damm 14 centimeter över övre gränsen.

Konsult har hand om utredningen

Överskridningen av regleringsgränsen för Västerfjärden ökade översvämningarna på åkrarna genast ovanför Västerfjärden på så kallade Skrivarsbäckens invallningsområde.

NTM-centralen har begärt att konsulten som utarbetar översvämningsmodelleringen för Närpes å gör en bedömning av hur Västerfjärdens reglering har påverkat översvämningssituationen.

Också skördeskadorna som uppstått på grund av översvämningen i Skrivarsbäckens invallningsområde kommer att bedömas.

För bedömningen svarar landsbygdssekreteraren i Närpes.

Man strävar efter att färdigställa alla utredningar under denna och nästa vecka.

Efter detta kommer man att ordna möte för markägarna i Skrivarsbäckens invallningsområde, skogsindustrianläggningen i Kaskö, Närpes stad och NTM-centralen i Södra Österbotten. Vid mötet kommer man att behandla förra veckans händelser och dess följder samt diskutera en effektivare skötsel av regleringen.

Diskussion om artikeln