Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Näse gård ska röjas fram

Från 2016
Uppdaterad 25.08.2016 14:13.
Näse gård i Borgå syns knappt bakom alla träd.
Bildtext Var är herrgården? I dagens läge får man knappt en skymt av Näse gård bakom alla träd.
Bild: Yle/Katarina Lind

Näse gård ska snart synas bättre i stadsmiljön. Träd som både täcker utsikten mot herrgården och som är i dåligt skick ska nämligen gallras bort under hösten.

Det handlar om träd som orsakar fara i dess omgivning och som skadar gamla källare och murar intill gården. Borgå stad kommer bland annat att avlägsna träd från gårdsplanen och från herrgårdens trädgård.

- De äldsta träden är redan i dåligt skick och orsakar fara för användare av området och för byggnaderna, säger planläggare Anne Rihtniemi-Rauh.

Unga träd som har vuxit vid herrgårdens stenmur får för sin del murens grund att smula sönder. Dessutom täcker trädens toppar utsikten mot herrgården.

Träd som växer vid Näse gårds stenmur.
Bildtext Stenmurens grund smulas sönder av unga träd som vuxit intill.
Bild: Yle/Katarina Lind

Meningen är att återställa miljön runt herrgården så att den mer motsvarar dess ursprungliga utseende. Utsikten från Näse sten mot gården kommer samtidigt att förbättras.

Gamla granar som har planterats vid stenmuren samt unga träd och sly som vuxit intill muren tas bort. En stor björk i närheten av parkeringsområdet avlägsnas också, eftersom den har blivit skadad på grund av trafiken.

En björk växer intill Näse gård i Borgå.
Bildtext En stor björk som har börjat torka kommer att avlägsnas.
Bild: Yle/Katarina Lind

Under årens lopp har miljön kring Näse gård förändrats.

- Vid kanten av vägen som ledde från Näse begravningsplats till herrgården har man planterat en trädallé sannolikt redan i slutet av 1800-talet. Lönnarna i allén kan vara nästan 150 år gamla och största delen av träden har redan avlägsnats. De träd som finns kvar är i dåligt skick, konstaterar Rihtniemi-Rauh.

Det var i början av 1800-talet som den nuvarande huvudbyggnaden uppfördes, men herrgården har funnits sedan 1500-talet.
- Näse gård är en pärla som berättar om stadens historia. Vi vill återupprätta Näse gårds status både i stadsbilden och i stadsbornas tankar. Vi önskar att detta samtidigt uppmuntrar till en bredare diskussion om den framtida användningen av herrgården, säger stadsarkitekt Markku Partanen.

Näse gård i Borgå.
Bild: Yle/Katarina Lind

Diskussion om artikeln