Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Gymnastiksalens renovering i Katarinaskolan skjuts upp

Från 2016
Uppdaterad 25.08.2016 15:06.
Katarinaskolan i Karis.
Bildtext Eleverna i Katarinasolan i Karis får vänta på att gymnastiksalen renoveras.
Bild: Yle/Petra Thilman

Renoveringen av Katarinaskolans gymnastiksal i Karis skjuts framåt på grund av en miss i budgeten i Raseborg.

Orsaken är att en del av de pengar som behövs till renoveringen har gått till att bygga ett befolkningsskydd i daghemmet Skogsgläntan i Ekenäs.

Tekniska nämndens ordförande Werner Orre (SFP) är upprörd över att pengarna till befolkningsskyddet har beviljats av Raseborgs tidigare interna service utan nämndens vetskap och godkännande. Dessutom borde fullmäktige ha godkänt kostnaderna på en kvarts miljon euro, säger han.

- Nämnden for i taket och konstaterade att det här är på fullmäktiges bindningsnivå och om det inte finns pengar så byggs det ingenting, punkt slut. Men nu var det redan byggt!

Det är Regionförvaltningsverket som har krävt att det byggs ett befolkningsskydd i det nya daghemmet Skogsgläntan.

Pengar måste omdisponeras

Det här innebär att tekniska nämnden nu är tvungen att anhålla om att få omdisponera de anslag som finns för att på det sättet betala bygget vid daghemmet. Det är fullmäktige som godkänner anhållan.

- Vi har haft en stram budgetdisciplin inom tekniska sektorn och därför vänder vi oss inte till fullmäktige för att få mera pengar, utan för att omdisponera dem så att vi håller oss inom budgeten, säger Orre.

De 435 000 euro som har reserverats till att renovera Katarinaskolans gymnastiksal kommer inte att räcka till. Därför skulle tekniska nämnden tillsätta 200 000 euro på sitt möte i tisdags. Men de pengarna finns inte eftersom de har gått till att bygga befolkningsskyddet i Skogsgläntan.

Tidtabellen skjuts framåt

De betyder att renoveringen i Katarinaskolan nu skjuts framåt. Tekniska nämnden kunde inte heller välja någon entreprenör till projektet på grund av att pengarna saknas.

Planen var att den renoverade gymnastiksalen skulle ha tagits i bruk hösten 2017, säger Orre.

- Om det visar sig att det finns pengar i år och om det kommer lämpliga anbud så att projektet kommer i gång, så torde tidtabellen hålla.

Renovera större helhet i ställe

Samtidigt funderar Werner Orre om det alls är vettigt att enbart renovera gymnastiksalen.

- Man kan konstatera att Katarinaskolan överlag är i jättedåligt skick. Är det vettigt att bara renovera en gymnastiksal eller kan man få ner kostnaderna om man gör det i större helheter. Vad är ekonomiskt vettigt och mest ändamålsenligt?

Orre understryker att det här är en fråga som man måste återkomma till då man vet om det alls finns pengar.

Tekniska nämnden kunde inte heller godkänna ett extra anslag på 60 000 euro till ett sandlager på grund av budgetmissen.

Diskussion om artikeln