Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Stenhård kapitalistguru tänker tvärtom – uppmanar plutokraterna att vakna

Från 2016
Lyxbilar parkerade i Peking
Bild: EPA/ADRIAN BRADSHAW

Nick Hanauer är en mycket rik man, en entreprenör, en stenhård kapitalist – och han har ett budskap till sina vänner, till ”plutokraterna”: Vakna upp inför orättvisorna innan det är för sent. Folket är snart här med högafflarna!

Enligt Hanauer håller den tilltagande ojämlikheten på att föra våra samhällen in i ett läge som påminner om det prerevolutionära Frankrike. Han är mycket orolig över koncentreringen av rikedomar, och han betraktar de skärpta motsättningarna som farliga.

Mångmiljonären Nick Hanauer lägger ner mycket tid på sitt riskkapitalbolag, Second Avenue Partners, i Seattle. Han lägger också ner en hel del tid på att informera om sina teorier om USA:s ekonomi. Han har drivit en rörelse i Washington State som lyckats införa en betydligt högre minimilön per timme än den som utbetalas på federal nivå.

Den amerikanske affäremannen Nick Hanauer
Bildtext Klyftan växer ytterligare mellan de som har och de som inte har, säger Nick Hanauer
Bild: CC/ Us Dept of Labour

Plutokrati: De rikas välde. Ett samhälle där makten innehas av förmögna personer.

Pärlhalsband.
Bild: YLE / John Smith

Skrev brev till alla krösusar – inklusive sig själv

Nick Hanauer betecknar sig själv som ”en inbiten, stolt kapitalist” .

För ett par år sedan skrev han ett öppet brev till sina superrika kolleger under rubriken ”Högafflarna kommer” (The Pitchforks Are Coming…For Us Plutocrats)
Se också videoklipp.

- Jag är liksom ni - en av 0,1 procent - en stolt kapitalist. Historiskt sett är vi i dag så rika att alla plutokrater i historien bara skulle ha kunnat drömma om något liknande. Men samtidigt ligger resten av människorna i vårt land - 99,9 procent - långt bakom oss. Klyftan mellan de som har och de som inte har fördjupas allt snabbare.

År 1980 kontrollerade de rikaste - 1 procent - ungefär 8 procent av USA:s nationalinkomst. De 50 procent som befann sig i bottenskiktet delade på cirka 18 procent. I dag har 1 procent 20 procent medan 50 procent har bara 12 procent.

Affärsmän i Tokyo.
Bild: EPA/KIMIMASA MAYAMA

Historiskt hög nivå på ojämlikheten – feodalsamhället på väg tillbaka

Hanauer ser ändå inte ojämlikheten som ett problem. Han ser en viss ojämlikhet som någonting självklart för alla välfungerande kapitalistiska ekonomier. Problemet är att ojämlikheten nu är på historiskt höga nivåer och att det hela tiden blir värre.

Hanauer anser att det blir uppror om kapitalet fortsätter att samlas på hög så som det gör i dag.

Enligt Hanauer håller USA på att bli allt mindre ett kapitalistiskt samhälle och allt mer ett feodalt samhälle. Det här betyder enligt honom att medelklassen kommer att försvinna och att landet drivs mot ett samhälle som påminner om läget i Frankrike före revolutionen i slutet av 1700-talet – om inte politiken ändras dramatiskt.

Ungdomar i dekorerad bil.
Bild: Yle/Linus Hoffman

Hanauer anser att läget är ohållbart. Orättvisorna i ekonomin måste bort.

- Jag har ett budskap till oss alla oförskämt rika människor, till alla som lever instängda i vår bubbla: Vakna upp! Det här kommer inte att hålla!

”Snart har vi högafflarna här”

Nick Hanauer anser att om det nuvarande systemet med kraftigt tilltagande inkomstklyftor inte knäcks så kommer folket ofrånkomligt att göra revolution – på samma sätt som under revolutionerna i Frankrike och Ryssland.

- Inget samhälle håller i den här typen av värld. Det finns inga exempel i mänsklighetens historia där rikedom har ackumulerats på det här sättet – utan att folket småningom har tagit fram högafflarna.

- Ett riktigt orättvist samhälle – det omvandlas till en polisstat. Eller till en revolt.

Hanauer anser att det är bara en tidsfråga innan folket börjar göra uppror. Det handlar inte om ”om” utan det handlar om ”när”.

”Ni lever i en drömvärld”

- Jag säger till er. Ni lever i en drömvärld. Revolutioner kommer – liksom bankrutter – gradvis – tills de plötsligt är här. En vacker dag tuttar någon eld på sig, och efter det är tusentals människor ute på gatorna. Och innan vi vet ordet av står landet i lågor, säger Nick Hanauer i sitt brev till miljonärerna.

- Och då finns det inte tillräckligt med tid att fly. Det är alltid så det går till. Om orättvisor får fortsätta att växa i den takt de fått hittills så kommer det här småningom att ske. Vi kan inte förutspå när detta kommer att hända. Det blir hemskt för alla. Men framför allt för oss.

"Orättvisa är självförgörande"

Hanauer säger att det mest ironiska med ökad orättvisa är hur totalt onödig och självförgörande den är.

- Om vi nu börjar vidta åtgärder – om vi justerar vår politik så som till exempel Franklin D. Roosevelt gjorde under den stora depressionen – kan det leda till att vi hjälper 99 procent, att vi föregriper en revolution och att vi förhindrar galningar att komma med sina med högafflar. Det skulle nog vara det bästa tänkbara för oss rika också. Och då handlar det inte bara om att vi skulle klara oss med livet i behåll. Nej, det handlar om att vi högst sannolikt skulle bli ännu rikare..

Mathjälp

De superrika skapar jobben – eller ?

De rika blir allt rikare och den växande medelklassen får det allt sämre. En procent av världens befolkning kontrollerar 80 procent av världens samlade förmögenhet.

Den ursprungliga tanken var att rikedomarna skulle ”sippra ner” genom systemet. De rika skulle investera och konsumera, och sålunda skulle det uppstå jobb och välstånd också hos alla andra.

Men det fungerar inte riktigt så. Till exempel ekonomen Thomas Piketty har pekat på svårigheterna i den här tankegången. Nedsippringseffekterna har uteblivit – och inga smulor har fallit ner till folket från de rikas bord.

En dramatisk höjning av minimilönerna skapar tillväxt i medelklassen, skapar ekonomisk välfärd – och förhindrar en revolution.

Hanauer säger i en intervju för Svenska Dagbladet att lagstiftarna i USA inte har förstått att om det finns många med låg lön så ger det näringslivet färre potentiella kunder.

Han anser att om de sämst betalda tjänade mer så skulle hela USA:s ekonomi stärkas.

- Kampanjen för högre minimilön handlade om att vi försökte säga att ju fler människor som inkluderas i en ekonomi, desto snabbare växer den, säger Nick Hanauer till SvD.

You Tube: Job Creators. Video där Nick Hanauer berättar hur ingen har råd att köpa det som säljs och att bara konsumenter kan bidra till ökad efterfrågan..

"De flesta amerikaner tror på nonsens"

Enligt Hanauer tror amerikanerna att ju rikare de redan rika blir desto bättre får alla andra det.

- De flesta amerikaner tror på sådant nonsens för att det har körts i dem i flera generationer. Och särskilt republikanska politiker tror det eftersom de får betalt av sina politiska donatorer för att tycka så här.

amerikanska dollarsedlar
Bild: Yle/Seppo Sarkkinen

Nick Hanauer

  • "Riskkapitalist, entreprenör, författare, medborgaraktivist, filantrop"
  • Född 1959 i New York, USA
  • Studerat vid University of Washington
  • Har grundat företagen Second Avenue Partners och The True Patriot Network

Henry Ford ( 1863-1947) - radikal för sin tid

  • Amerikansk industriman, nyskapare inom biltillverkning och industriell produktionsteknik. Grundade Ford Motor Company år 1903.
  • Fords grundidé var att massproducera en bil av standardmodell som kunde säljas till lågt pris. Ford ville göra bilen till var mans egendom.
  • Nyckeln till Fords framgångar var införandet av det löpande bandet där standardiserade delar sattes samman under hög arbetstakt. Produktiviteten ökade radikalt och vinsterna steg.
  • Priset på enn ”T-Ford" var 950 dollar år 1908 men hade sjunkit till 290 dollar år 1927.
  • Fords tanke var att hans egna arbetare skulle ha råd att köpa egen bil: År 1914 höjde han över en natt lönen till den dubbla genomsnittliga industriarbetarlönen. Vidare sänkte han arbetstiden från nio till åtta timmar och införde treskift.

(Nationalencyklopedin)

Diskussion om artikeln