Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Befälhavare åtalas för att ha äventyrat sjösäkerheten vid två tillfällen

Från 2016
Uppdaterad 25.08.2016 15:30.
Förbindelsebåten Eivor.
Bild: Yle/Nora Engström

En befälhavare står åtalad för att ha öppnat bogvisiret på M/S Eivor mitt under pågående färd. Han åtalas också för att inte ha väjt för ett fartyg vid ett annat tillfälle.

Enligt åtalet öppnade befälhavaren avsiktligt bogporten på förbindelsebåten Eivor under en färd från Utö mot Jurmo i maj 2015. Fartyget befann sig då på Vidskärfjärden och höll en fart på 5-7 knop. Våghöjden var vid tidpunkten på 0,2-0,6 meter och vinden på 5-7 meter per sekund.

Efter händelsen krävde NTM-centralen rederiet Rosita på 1 036,28 euro. Enligt Egentliga Finlands tingsrätt har befälhavarens förfarande äventyrat säkerheten till sjöss och medfört rederiet ekonomisk skada.

Några månader senare, i augusti 2015, var samma person befälhavare för M/S Aspö. Han åtalas för att under en färd ha låtit bli att väja för sitt tidigare fartyg Eivor trots väjningsplikt. I stället passerade Aspö Eivor med ett avstånd på endast 0,1 sjömil som motsvarar knappt 200 meter. Båtarna riskerade att kollidera och befälhavaren på Eivor var tvungen att sakta in och väja för Aspö.

Enligt Egentliga Finlands tingsrätt har befälhavaren inte iakttagit gott sjömansskap och försummat sin plikt att förhindra en sjöolycka. Tingsrätten yrkar på ett straff på 20-30 dagsböter för händelserna.

Diskussion om artikeln