Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Pixneklinikens framtid osäker

Från 2016
Uppdaterad 26.08.2016 16:13.
Pixnekliniken i Malax
Bild: Yle/Patrick Stenbacka

Allt fler svenskspråkiga kommuner satsar på öppen vård för missbrukare och har slutat betala årsavgift till behandlingshemmet Pixnekliniken i Malax. Detta gör att klinikens ekonomi haltar.

Under torsdagen ordnade USM, Understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård, ett diskussionsmöte i Åminne i Malax för att diskutera den finlandssvenska missbrukarvården. Där var bland annat Pixneklinikens framtid ett hett ämne.

Finansieras med årsavgift

Pixnekliniken står under Kårkulla samkommuns regi och är ett behandlingshem för missbrukare i Svenskfinland. Kliniken har finansierats av en årsavgift som baserats på antalet svenskpråkiga i kommunen.

Förutom sex Åländska kommuner så har i år enbart sex kommuner, av 22 medlemskommuner, betalat årsavgiften: Jakobstad, Kimito, Korsholm, Korsnäs, Malax och Vasa. Kårkullas styrelsordförande, Veronica Hertzberg, säger att läget är besvärligt.

- År för år är det någon kommun som har hoppat av och det gör ju att vår ekonomi också minskar i takt med att de hoppar av.

Veronica Hertzberg, Kårkulla samkommuns styrelseordförande.
Bildtext Veronica Hertzberg.
Bild: Yle/Markus Bergfors

Svårt att budgetera

De kommuner som inte betalat årsavgiften får ändå använda Pixnekliniken men betalar då för antal vårddygn. Det innebär att kliniken inte vet i förväg hur budgeten kommer se ut.

Herzberg anser det viktigt att erbjuda anstaltsvård på svenska till missbrukare och får medhåll från Eva Marander, verksamhetsledare för USM.

- Det enda arbetsverktyget vi har är språket och det är viktigt att få vård på sitt eget modersmål.

Satsar på öppenvård

Istället för att betala årsavgiften så väljer fler kommuner att satsa på öppen missbrukarvård.

Kristina Karlsson är erfarenhetsexpert, drogförebyggare och utbildare vid föreningen KRAN rf och tycker att öppen vård är ett alternativ men att det inte räcker till.

- Det finns de som inte klarar sig 24/7 och då behövs ett hem där de kan få en brytning för att sedan slussas ut till öppen vård.

Kristina Karlsson
Bildtext Kristina Karlsson.
Bild: Yle/Markus Bergfors

Viktig för finlandssvenskar

Conny Kres är erfarenhetsexpert och jobbar inom psykosociala förbundet. Han missbrukade amfetamin i närmare 24 år. Han tycker också det kan vara problematiskt att allt mer övergå till öppen vård.

- Kanske far man dit nykter men vad gör man sedan på kvällen. Man far ju hem dit man har problem.

Kres har lång erfarenhet av missbrukarvård och tycker det är viktigt att Pixnekliniken finns för finlandssvenskar.

- Jag har varit på vård flera gånger. Den första gången är tröskeln väldigt hög att fara. Det har varit lättare för mig nu när jag känt till Pixne, det är som att komma hem och starta om från början.

Conny Kres
Bildtext Conny Kres.
Bild: Yle/Markus Bergfors

"Det behöver förnyas"

Karlsson är mindre positiv till Pixnekliniken. Hon levde med missbruk i 28 år och besökte Pixnekliniken ett flertal gånger under 11 års tid. Hon tycker att den anstaltsvård som Pixnekliniken erbjuder borde utvecklas och bli mer individbaserad. Hon är kritisk mot att olika missbruk, åldrar och kön blandas.

- Man kan inte använda samma material om du är 18 eller 65 år och narkoman eller alkoholist.

- Jag tycker man från dag ska kartlägga människans livssituation, utgå från en individuell planering, skapa nätverk över vilka som är närmast anhöriga och hur viktiga de är samarbeta med dem.

Pixneklinikens framtid och ekonomiska situation kommer att diskuteras på Kårkulla Samkommuns styrelsemöte nästa torsdag.