Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Pilotprojekt ska göra slut på översvämmade åkrar

Från 2016
Uppdaterad 26.08.2016 09:25.
Ralf Koho sitter på ett räcke på¨en bro som går över Hardombäcken i Lovisa.
Bildtext Ralf Kohos gård ligger intill Hardombäcken i Haddom. Man ser knappt något vatten för all vegetation i bäcken bakom honom.
Bild: Yle / Hanna Othman

Samtliga 45 delägare i Hardombäcken i Lovisa gav grönt ljus för projektet som ska dränera vattendraget som varje vår och höst för in vatten på åkrarna.

Lovisa å och sidofåran Hardombäcken är med pilotprojekt Nutrinflow som ska försöka minska på näringsbelastningen via ån, men också förbättra åkrarnas vattenhushållning och förebygga översvämningar.

De senaste två dagarna har sakkunniga från Sverige, Lettland och Finland deltagit i en workshop i Lovisa, där man presenterat de planer som finns för området. En del åtgärder är gamla och prövade, men också nyare metoder ska testas.

Projektets första år har gått åt till att rita upp planerna, nästa år kommer man att förverkliga dem.

Så här i slutet av augusti hörs ett svagt porlande från den lilla fåran som mest liknar ett övervuxet dike. Den är kantad med träd och buskar, och man ser knappt vattnet för alla klungor av rosa jättebalsamin.

Jättebalsamin växer vid Hardombäcken.
Bildtext Jättebalsamin tar snabbt över om man låter den växa vilt.
Bild: Yle / Hanna Othman

Men på våren och hösten är situationen en annan. Då stiger vattnet högt, ofta in på åkrarna. Ralf Koho från Koho gård pekar ut ett lägre område intill bäcken där han inte har sått någonting på flera år, eftersom han vet att platsen alltid översvämmas.

Koho är en av initiativtagarna till att Hardombäcken nu ska städas upp.

- År 1967 rensades Hardombäcken senast ordentligt. Efter det har vi på egen hand gjort små förbättringar som har hjälpt för stunden, men då vattnet inte drar vidare så blir det snart samma situation igen, säger Koho.

Våt åker.
Bildtext Fuktig åker. Här översvämmar alltid Hardombäcken på vår och höst.
Bild: Yle / Hanna Othman

Hela 214 000 euro är öronmärkta för projektet. Av åtgärder som görs till huvudfåran betalar markägaren endast 25 procent, medan de betalar ungefär tre fjärdedelar av de ingrepp som också görs på åkrarna.

- Understödet från Nutrinflow-projektet gjorde att alla markägare genast var med, säger Koho.

Rådgivare Torbjörn Lönnfors från Nylands svenska lantbrukssällskap säger att det att alla markägare är positiva till projektet underlättar arbetet enormt.

- Vi vet ju att lantbrukarna i dag inte har det så väldigt fett, vilket gör att man måste fundera två gånger på investeringar. Det bästa sättet att jobba är då alla är med och överens. Det har varit positiv anda och man har sett det som ett viktigt projekt som ska genomföras, säger Lönnfors.

Hardombäcken är igenvuxen.
Bildtext Hardombäcken före rensning.
Bild: Yle / Hanna Othman

Lönnfors säger att dräneringsarbetet i Hardombäcken borde komma igång ännu i höst.

- Efter det, i praktiken på nästa års sida, ska vi se på dräneringssystemet. Problemet är att då huvudfåran inte drar så blir dräneringssystemet under vattnet och då fungerar det inte, säger Koho.

Det är egentligen flera projekt på gång samtidigt för att iståndsätta Lovisa å och alla vattendrag som leder ner i den. Nutrinflow-projektet fokuserar på Hardombäcken och på att anlägga en våtmark intill Rudom gård i Lappträsk.

Sakkuniga från Finland, Sverige och Lettland följer med en demonstration på en åker intill Hardombäcken.
Bildtext Också vattendrag i Lettland och Sverige är med i pilotprojektet. Sakkunniga från Finland, Sverige och Lettland följer med en demonstration på en åker intill Hardombäcken.
Bild: Yle / Hanna Othman

Diskussion om artikeln