Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Utvecklingen får dåligt betyg i Raseborg - Borgå drar det längre strået

Från 2016
Vy över Borgå å och domkyrkan
Bildtext I Borgå har antalet invånare ökat sedan 2008 - i Raseborg har antalet invånare minskat.
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Utvecklingen i Raseborgs ekonomiska region får dåligt betyg i en ny undersökning. Raseborgs motsvarighet på andra sidan huvudstadsregionen, Borgå, får däremot fint betyg.

Konsultbyrån MDI har gjort en undersökning bland städer och ekonomiska regioner i Finland och gett dem skolvitsord på basen av hur bra de har utvecklats sedan finanskrisen 2008.

Undersökningen består bland annat av invånarantal, antalet invånare som är i arbetsför ålder och balansen mellan inflyttning och utflyttning.

Vasa ligger på första plats med ett skolvitsord på 9,6, tätt följt av Helsingfors och Åbo.

Vi har inte kommunfusioner bakom oss i Borgå så som i Raseborg.

Raseborgs ekonomiska region, dit också Hangö och Ingå hör, ligger på plats 25 av 36 och får vitsordet 5,8. Salo ekonomiska region klarade sig ännu sämre i undersökningen och landar på 33 plats med 4,8 i vitsord.

Borgå ekonomiska region, som finns på andra sidan huvudstadsregionen i Östnyland, har lyckats bra och placerar sig på 5 plats i listan, skolvitsordet är 8,8.

Borgå har ett riktigt centrum

Hur kommer det sig att östra området vid huvudstadsregionen har klarat sig så mycket bättre än det västra? Borgås biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz säger att mycket handlar om det geografiska utgångsläget men också stadens profil.

- Vi har lyckats skapa en bra profil för Borgå. Det är en riktig stad, en attraktiv bostadsort.

Med riktig stad menar von Schoultz att Borgå har ett kärncentrum som erbjuder service. Vissa byar utvecklas med egen profil och sedan finns det landsbygd och skärgård.

Jag tror inte att vi mera ska titta på kilometrar utan på minuter, hur länge det tar att komma in till huvudstadsregionen.

I Raseborg tvistar Karis- och Ekenäsbor om vilken stadsdel som ska vara stadens kärna. I Borgå har man inte problemet med flera centrum.

- Raseborg har ett annat utgångsläge. Vi har inte kommunfusioner bakom oss i Borgå så som i Raseborg.

Minuter till huvudstadsregionen räknas

Visst spelar det roll i undersökningen att Borgå är lite större och lite närmare Helsingfors än Raseborg. Men von Schoultz tycker inte det är bra att stirra sig blind på kilometrar.

- Jag tror inte att vi mera ska titta på kilometrar utan på minuter, hur länge det tar att komma in till huvudstadsregionen.

Vy från nya expresståget mellan Åbo och Helsingfors
Bildtext I Västnyland kan man pendla med tåg tack vare kustbanan. Det kan man inte i Östnyland utan där åker man buss.
Bild: YLE/Andy Ödman

I Raseborg och Västnyland kan människor pendla med tåg tack vare kustbanan och tjänstemän och politiker betonar ofta vikten av järnvägen. I Borgå finns ingen järnväg men likaväl har staden haft en kontinuerlig tillväxt under de senaste 30 åren.

Allt handlar om att vara attraktiv, säger Fredrick von Schoultz.

- Enligt undersökningar upplevs Borgå som en trygg och trivsam boendemiljö med service och kultur. Särskilt för folk i arbetsför ålder och barnfamiljer är det ett lockande alternativ.

Invånarna en del i utvecklingen

Tjänstemän och lokalpolitiker har en stor del i hur en stad eller region utvecklas. Men också invånarna kan påverka utvecklingen, säger von Schoultz.

I Borgå har staden undersökt vem det är som flyttar in och flyttar bort.

- Man ska inte bara titta på inflyttningen utan också vem och vad det finns bakom flyttningen.

Fredrick von Schoultz tycker att det går att jämföra Raseborg och Borgå med varandra men att det är viktigt att se bakom siffrorna, vilket utgångsläget är.

Han tror att det kommer vara större skillnader mellan regionerna i framtiden.

- Utvecklingen kommer att ske mycket kring centrum såsom huvudstadsregionen.

Diskussion om artikeln