Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Få svenska skolor vågar slopa sifferbetygen

Från 2016
Uppdaterad 29.08.2016 10:58.
Stor variation på bedömning i skolorna - Spela upp på Arenan

Den nya läroplanen uppmuntrar skolorna till att i större grad slopa sifferbetyg och allt mera gå in för en utvärdering där eleverna ställer upp egna mål och utvärderar sig själva och varandra. Men det finns stora variationer i hur skolorna i Svenskfinland tolkar det här.

En kartläggning som Yle Nyheter har gjort visar att de flesta svenskspråkiga skolor kommer att hålla kvar sifferbetygen i åk 4 - 6. Enligt lag skulle det vara möjligt att slopa siffrorna fram till årskurs 8. Ett av undantagen är Raseborg i Västnyland där man senarelägger sifferbetygen till årskurs 5 och tar emot det nya tänkandet med öppna armar.

– Jag tycker det här är ett lyft för hela läraryrket, säger Tove von Schantz, klasslärare i årskurs 4 vid Katarinaskolan i Karis, Raseborg.

Hon välkomnar det nya tankesättet som läroplanen för med sig. Betyg och vitsord spelar en allt mindre roll medan eleverna ska motiveras med självutvärdering och kamratrespons.

– Nu får vi faktiskt fokusera på det som är rätt. Att under inlärningsprocessen tillsammans med barnen fundera på vad vi ska lära oss, på vilket sätt och hur barnen kan jobba för att uppnå sina mål. Och sedan kunna vara med och utvärdera hur man har lyckats, säger von Schantz som hoppas få utvecklas ännu mer i sin nya lärarroll.

Utvärdering hela året

Ann-Catherine Henriksson vid Centret för Livslångt Lärande fortbildar lärare i Svenskfinland. Kurserna i de nya bedömningsgrunderna tar upp hennes kalender under det kommande läsåret. Hon önskar att man i hemmen och skolorna skulle ändra fokus från betygsutdelningen till alla andra dagar på skolåret.

– Det som händer före man skriver vitsord och utlåtanden är viktigare, menar Henriksson.

I den bästa av världar borde informationen i betyget inte vara en överraskning, utan man skulle veta det tidigare.

Ann-Catherine Henriksson

"Inte så farligt"

Fyrorna Jessica Kullberg och Julia Westerholm har omgivningslära nere vid Pumpviken i Karis. Som avslutning på forskningsprojektet kommer de att göra en utvärdering i grupp, och under läsårets gång kommer de att vid flera tillfällen ställa upp nya mål och fundera hur de har lyckats.

Flickorna blir överraskade när de får veta att det inte kommer att bli några sifferbetyg under fyran.

– Jag vill nog ha siffror men också text, säger Julia Westerholm.

– Det är inte så farligt. Jag tycker mera om att man får ord än siffror nu när man ännu är lite yngre, säger Jessica Kullberg.

Ingårektor: "Det här känns närmast oss"

I grannkommunen Ingå har man valt att hålla kvar sifferbetygen i årskurs 3 när det gäller läsämnen.

– Det var ett val som vi gjorde i diskussion med lärarna, föräldrar och elever. Det här känns närmast oss, säger Magnus Ljungqvist, rektor i Degerby skola i Ingå.

Rektor Magnus Ljungqvist vid Degerby skola i Ingå
Bildtext Magnus Ljungqvist, rektor i Degerby skola
Bild: Yle/Ann-Charlotte Åkerholm

Han betonar ändå att man parallellt tar in nya vindar från den nya läroplanen.

– Alla våra lärare jobbar med en form av utvärdering varje dag. De flesta har redan tidigare använt sig av självutvärdering och kamratutvärdering men det är kanske mera uttalat nu, säger Ljungqvist.

Sexorna Liv Lemström och Amanda Österberg har mycket bra vitsord och är nöjda med att få sifferbetyg. Ändå välkomnar de en kombination av självutvärdering och pappersbetyg.

– Det är ganska bra. Man behöver inte vara bäst på allting utan man kan vara bra på olika saker, säger Amanda Österberg.

Diskussion om artikeln