Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Svåra och långa vattendiskussioner väntas på Kimitoön

Från 2016
Vattenledningsarbete på en åker.
Bildtext Arkivbild.
Bild: Yle/ Bettina Aspfors

Många husägare på Kimitoön är upprörda över att de tvingas ansluta fastigheten till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

De som har fått brev av Kimitoöns vatten ska senast den 16 september meddela om de tänker ansluta sig eller inte. Efter det kommer det att göras en fastighetslista med dem som inte är anslutna - en lista som Kimitoöns bygg- och miljötillsynsnämnd ska behandla och avgöra om fastigheterna bör anslutas eller inte. Redan nu förutspås en lång och dyr process

- Det kommer att bli svårt och det kommer att ta tid, säger nämndens ordförande Henry Engblom, och vi kommer naturligtvis inte att klara oss utan besvärsrundor.

Ungefär trehundra husägare har av Kimitoöns Vatten uppmanats att ansluta fastigheten till det kommunala vatten- och avloppsnätet, och Engblom tror knappast att särskilt många kommer att ändra åsikt.

- Det är osannolikt att alla fastigheter som nu inte är anslutna helt plötsligt skulle ändra åsikt och ansluta sig, så nog räknar vi med att det kommer att leda till besvär.

Kimitoöns kommunfullmäktige godkände år 2011 Kimitoöns verksamhetsområde, där det bland fördelarna nämndes att byarna Påvalsby, Högmo, Rosendal, Sunnanå och Nordanå kan förses med kommunalteknik.

Många fastigheter har trots det låtit bli att ansluta sig, en del för att de redan har investerat i egen brunn, andra av andra orsaker. Det har lett till att de kommunala investeringarna blivit dyra för Kimitoöns vatten och för de fastighetsägare som är anslutna.

Därför uppmanas nu alla som ännu inte anslutit sig att göra det. Annars får bygg- och miljötillsynsnämnden behandla varje fastighet i tur och ordning.

Engblom anser att det är rätt.

- Jo, nog tror jag det är så här det ska gå när kommunen sörjer för vatten- och avloppsanslutning. Då förväntas angränsande fastigheter ansluta sig.

Om nämnden anser att fastigheten bör anslutas och fastigheten inte ansluter sig skickas ett nytt brev med hot om vite ut. Vite kan innebära till exempel böter eller tvångsanslutning.

Diskussion om artikeln