Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Eleverna i Pedersöre utvärderar sin kompetens

Från 2016
Uppdaterad 29.08.2016 09:44.
Pia Boström och elever
Bildtext Pia Boström, Danja Svartsjö och Angela Tran.
Bild: YLE/Chanette Härus

I Pedersöre får alla elever vara med och utvärdera sig själv och sin kompetens. Målet är att eleven får en större självkännedom och lär känna sina egna styrkor.

Under förra läsåret tog en arbetsgrupp i Pedersöre fram ett material för barnets självvärdering.

Pia Boström som är lärare i Kyrkoby skola har varit med i arbetsgruppen.

- Man ska hitta sina styrkor men också få en ganska realistisk bild om hur man är i förhållande till de jämnåriga kamraterna, och att föräldrarna också får en inblick i det, säger Pia Boström.

Kyrkoby skola i Jakobstad
Bildtext Kyrkoby skola.
Bild: YLE/Chanette Härus

"Pedersöremodellen"

Det har inte tidigare funnits något gemensamt material för skolorna i Svenskfinland och många andra skolor har nu intresserat sig för Pedersöres modell.

Utvärderingen baserar sig på de sju kompetensområden som finns med i den nya läroplanen.

- Vårt mål är att barnen ska utveckla de här kompetenserna för att kunna möta vardagen i samhället och arbetslivet när de växer upp. Kärnan i den nya läroplanen är att eleven ska bli medveten om sina egna färdigheter och sitt kunnande, säger Pia Boström.

I kompetensområden ingår bland annat vardags-, digital- , arbetslivskompetens, förmågan att tänka och lära sig och kunna kommunicera och använda språket samt bidra till en hållbar framtid.

- Det är mycket nytt i den nya läroplanen, men också mycket gammalt och värdefullt är invävt. I vardagskompetensen ingår sådant som att kunna röra sig i trafiken och hålla reda på sina saker. Det är inte så komplicerat som det kanske låter, säger Boström.

Materialet sträcker sig från förskolan till årskurs sex och nu har man också utvecklat en modell för högstadieelever. Materialet är anpassat för barnets ålder och i förskolan får djuren symbolisera de olika kompetenserna. I skolan färglägger barnen trafikljus eller bollar för att själva visa hur bra de tycker att olika påståenden stämmer in på dem.

- Barnens självutvärdering ligger till grund för utvecklingssamtalet med elev, förälder och lärare. Vi diskuterar svaren och kommer fram till vad barnet behärskar och vad det borde träna mera på, säger Boström.

"Va? Är vi först?"

Danja Svartsjö och Angela Tran är två av Boströms elever som fick testa utvärderingsmaterialet förra läsåret.

Hur var det då allt utvärdera sig själv?

- Det var ganska svårt och ovant först, säger Angela Tran.

Elev i Kyrkoby skola i Jakobstad
Bildtext Angela Tran.
Bild: YLE/Chanette Härus

- Jag svarade nog ärligt, men ibland fick jag nog tänka om och färglägga flera bollar, säger Danja Svartsjö.

Angela och Danja tyckte att det kändes ovant, men roligt.

- Det här är ju inte något man gör varje dag, säger Danja.

Flickorna hittad också saker som de är riktigt bra på, som att läsa, uppträda och musicera.

- Det är roligt att utvärdera sig själv, fast lite svårt i början, säger Angela.

Angela och Danja är lite förvånade över att de andra skolorna i Svenskfinland inte haft samma system utan att Pedersöre är först.

- Va? Är vi först? Men det är bra att de tar efter, man lär sig bra genom självvärdering, säger Angela Tran och Danja Svartsjö.

Projektet har finansierats med understöd från Utbildnings-och kulturministeriet.

Diskussion om artikeln