Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Konsumenternas framtidsutsikter har ljusnat

Från 2016
Uppdaterad 29.08.2016 12:54.
Köpcentrum
Bild: Tuula Nyberg

Konsumenternas förtroende för ekonomin förstärktes i augusti, visar Statistikcentralens konsumentbarometer. EK i sin tur meddelar att företagens framtidstro är så gott som oförändrad.

Förväntningarna på den egna och på landets ekonomi hade förbättrats märkbart jämfört med samma tid i fjol. Konsumenterna ansåg att möjligheterna för att göra inköp och ta lån är goda.

39 procent av konsumenterna trodde att den ekonomiska situationen i Finland kommer att förbättras under det kommande året. Dock uppskattade 33 procent att arbetslösheten kommer att öka. Bara 26 procent av den sysselsatta delen av befolkningen upplever att de inte alls ligger i riskzonen för arbetslöshet.

Förtroendet för ekonomin var starkast i Norra Finland och undantagsvis svagast i huvudstadsregionen. Av befolkningsgrupperna såg högre tjänstemän mest optimistiskt på framtiden, medan pensionärerna förhöll sig mest pessimistiska till den ekonomiska utvecklingen.

Konsumenternas förtroendeindikator var 15,7 i augusti, medan förtroendet låg på 13,1 i juli och 14,9 i juni. Värdet har förbättrats märkbart jämfört med samma tid året innan, då förtroendeindikatorn låg på bara 8,3. Senast var utsikterna lika positiva i maj 2015 och innan dess under våren 2011.

För barometern intervjuades 1 192 finländare.

Oförändrat för företagarna

Företagens förtroende för ekonomin var så gott som oförändrad i augusti, meddelar Finlands näringsliv EK.

EK:s ledande ekonom Penna Urrila säger att förtroendeindikatorerna inom handeln och andra servicebranscher sjönk något, men nivån är nära genomsnittet över lång tid.

Inom byggbranschen har förtroendet ökat, men inom industrin är läget fortfarande sämre än inom andra branscher.

Industrins förtroendeindikator steg något jämfört med juli, men är fortfarande långt under genomsnittet för branschen.

Diskussion om artikeln