Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Prorektor: Traditionella betyg kan leva kvar tillsammans med de nya

Från 2016
Uppdaterad 29.08.2016 13:26.
Annika Lassus.
Bildtext Annika Lassus tror på både siffervitsord och självbedömning. Hon är prorektor och lektor vid Vasa övningsskola.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen.

I och med den nya läroplanen vill man att siffervitsord i skolorna så småningom ska avvecklas. Vid Vasa övningsskola går man småningom över till verbala läsårsbetyg till eleverna i årskurs 1-4. Sifferbedömningen fortsätter i årskurserna 5-9.

Annika Lassus, lektor och prorektor i Vasa övningsskola, tycker inte att sifferbedömning och självbedömning behöver utesluta varandra.

- De fungerar i en helhet tillsammans. Självbedömning och kamratrespons är ypperlig i den formativa bedömningen som man talar mycket om i dag, och som också lyfts upp ännu mera i den nya läroplanen. Det här för att eleverna själva får en allt aktivare roll, säger Lassus.

- Sifferbetyg kopplar jag mera till läsårsbedömningen.

Men Lassus menar att oavsett vilken bedömning som används är den ändå en pusselbit som ska passa in i en större helhet.

- Bedömningen är en del av läroplanens innehåll. Den ska samspela med de övriga nyckelfaktorerna i läroplanen, säger Lassus. Bedömningen inte är något lösryckt som fungerar skilt för sig.

Lärarna och eleverna står inför en utmaning

Den nya läroplanen innebär att lärarna ska lyckas handleda och stöda elevernas lärande i en positiv skolatmosfär.

- Meningen är att eleven ska kunna hitta sina styrkor, lärstrategier och kunna se de egna möjligheterna, säger Lassus.

I Svenska Yles undersökning kom det fram att många har oroat sig för att skolan håller på att tappa greppet och att man inte längre kräver tillräckligt av barnen i och med den nya formen av bedömning, vad anser du om det?

- Det är nog nästan tvärtom. Eleven har en mycket aktiv roll i den nya läroplanen. De ska själva sätta upp sina mål, fungera i självständiga situationer och kunna samarbeta. Kraven blir nästan större. Lärandet ska vara målinriktat och livslångt, säger Lassus.

Att ta i bruk den nya läroplanen har varit en lång process och nu är Lassus lättad.

- Vi startade arbetet redan 2013 och det känns väldigt bra att äntligen fått köra igång.

Kommer det att finnas sifferbetyg i framtiden?

- Vårt utbildningssystem, såsom det är uppbyggt nu, tror jag nog kräver att sifferbetygen finns kvar en tid. Studierna efter grundskolorna bygger många gånger på sifferbetygen.

Diskussion om artikeln