Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Hösten kommer med spar inom Vasa sjukvårdsdistrikt

Från 2016
Vårdare går mot utgången på Vasa centralsjukhus
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

Budgetberedningen är i full gång inom Vasa sjukvårdsdistrikt och på måndagen diskuterade distriktets styrelse det pågående sparprogrammet, som tagits fram inom ramen för projektet VCS 2025. Målet är att minska kostnaderna med elva procent under en fyra års period.

Budgetminskningen mellan 2015 och 2016 uppgick till dryga fem miljoner euro. Nu är strävan att minska kostnaderna för verksamheten under 2017 med ytterligare tre till fem miljoner euro beroende på hur jourförordningen och processen med den nationella vårdreformen framskrider.

Man försöker nå sparmålet genom att anpassa den egna verksamheten till behovet och öka produktiviteten samt effektivera och utveckla arbetsprocesserna. Personalkostnaderna har man fått ner med knappa två miljoner.

I kalkylen för nästa år har också beaktats att hjärtkirurgin avslutas i slutet av 2016. De största inbesparingarna åstadkommer man ändå genom att omorganisera och centralisera anställningen av vikarier.

Sjukvårdsdistriktets investeringar uppgår till omkring 20 miljoner euro i nuvarande kalkyler.

Fortfarande över landets medelnivå

Orsaken till sparkraven är att kostnaderna i Österbotten för den specialiserade sjukvården fortfarande ligger sju procent över landets genomsnittsnivå, vilket man befarar kommer att ligga landskapet till last då vårdreformen drivs igenom.

Samtidigt har man framhållit att vården i Österbotten håller hög standard.

Statistik från Institutet för hälsa och välfärd (THL) har upprepade gånger visat att Vasa centralsjukhus kvalitetsmässigt ligger på en väldigt hög nivå. Den verkliga utmaningen ligger därför i att fortsätta producera högkvalitativa vårdtjänster till ett lägre pris.

Förändringsarbete inleds

Den här veckan inleder Göran Honga, som är direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt, tillsammans med Vasa stads sektordirektör Jukka Kentala uppdraget med att lotsa sjukvårdsdistriktet genom social- och hälsovårdsreformen.

Sjukvårdsdistriktets styrelse diskuterade därför en omorganisering av tjänstetiden för Göran Honga. Enligt överenskommelsen kommer Honga att använda 60 procent av sin tjänstetid för förändringsarbetet fram till den sista juni nästa år. Uppdragsgivaren Österbottens förbund faktureras för motsvarande löne- och lönebikostnader.

Diskussion om artikeln