Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Silverpilarna längs Strandvägen i Lovisa fälldes

Från 2016
Strandvägen i Lovisa
Bildtext Silverpilarna var olika gamla, men inte direkt i dåligt skick.
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Under måndagen fälldes den rad av silverpilar som prytt Strandvägen i många år. Orsaken är väg- och rörarbeten.

Hela vägen ska grävas upp under stadens omfattande arbeten med vattenledningar samt avlopps- och regnvattenrör, och därför måste träden fällas.

Då arbetena är färdiga och gatan fått en ny beläggning ska nya träd planteras, men på ett annat ställe. Nu står träden mellan vägen och gångvägen, men enligt planerna ska träden finnas på andra sidan vägen, närmare stranden.

Markus Lindroos, chef för samhällsteknik vid Lovisa stad, säger att han inte minns om planen är att plantera silverpilar eller träd av någon annan art.

Stadsträdgårdsmästare Mona Bäckman säger att silverpilar passar bäst på ställen där det inte blåser så hårt som det ibland kan göra längs Strandvägen. Vindarna från Lovisaviken har ofta brutit av kvistar på träden.

Under arbetena på Strandvägen förflyttas lättrafikleden till strandvallen. Då vägen grävs upp kan det löna sig i mån av möjlighet att försöka undvika vägen. Bilar dirigeras via omvägar vid behov.

Diskussion om artikeln