Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vasa går in med stöd för fortsatt Kvarkenprojekt

Från 2016
Uppdaterad 30.08.2016 05:32.
Wasa Express på väg över Kvarken till Umeå.
Bildtext Wasa Express på väg över Kvarken till Umeå.
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

Vasa går in med ett stöd på 40 000 euro för en uppföljning på Kvarkenprojektet Midway Alignment - Botnia Atlantica (MABA). Stadsstyrelsen i Vasa godkände på måndagen Kvarkenrådets ansökan om medfinansiering.

Med uppföljningsprojektet vill Kvarkenrådet förbättra möjligheterna att Midway Alignment förverkligas. Kvarkenrådet uppföljningsprojekt går under namnet MABA II.

Första fasen av projektet avslutas den sista september. Det har bland annat gjort utredningar kring finansiering och regionala och nationalekonomiska effekter.

Bäddar för EU-ansökan

Det fortsatta projektet ska ta fram studier och underlag och bädda för nästa ansökningsomgång för Midway Alignment fas II.

Kvarkenprojektets ansökan om EU-finansiering föll i våras på grund av tekniska brister i ansökan.

Kvarkenrådet ska lämna in ansökan till Botnia-Atlantica senast 15 september. Botnia-Atlanticas styrkommitté fattar beslut om projektfinansiering den 30 november.

Projektets budget är 827 500 euro. 60 procent skulle utgöras av EU/Botnia-Atlantica-medel.

Som ledande part i projektet fungerar Kvarkenrådet och som övriga stödmottagare INAB och Vasek.

Projektet ska enligt planerna starta 1.12.2016 och pågå till slutet av 2018.

Ett mål med Kvarkenprojektet är bland annat en ny färja för rutten Vasa-Umeå.

Diskussion om artikeln