Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ekenäsföretaget Soya växer rejält och satsar på egen biogas

Från 2016
Uppdaterad 04.01.2017 12:38.
Tofupaket på en ställning i en fabrik.
Bildtext Jalotofu tillverkas i Leksvall i Ekenäs. Omsättnignen har ökat med 30 procent för företaget Soya på ett år.

Tofuföretaget Soya i Leksvall utvidgar sin verksamhet både genom ett företagsköp och en biogasanläggning och strävar nu efter att varje finländare ska äta över ett kilo av deras produkter per år.

Ekenäsföretaget Soya som tillverkar tofuprodukter av ekologiska sojabönor köpte nyligen företaget Palkuainen som verkar i Kuopio. Palkuainen tillverkar så kallad tempe som är ett vegetabiliskt köttsubstitut.

I Palkuainens tempe används finländska råvaror i form av ärter, havre, bönor och lupiner som binds samman med svamptråd.

Palkuainen ska fortsätta verka i Kuopio.

Som mål har företaget att på lång sikt tiodubbla användningen av företagets tofu- och tempeprodukter i Finland. Om målet uppnås betyder det att varje finländare skulle äta lite över ett kilogram av de här produkterna per år.

Egen biogasanläggning

Soya börjar också utreda möjligheterna att bygga en egen biogasanläggning där främst bioavfall från den egna produktionen ska användas som råvaror. Den planeras tillsammans med Ekenäs Energi och beräknas kosta cirka 600 000 euro.

Solpaneler på en fastighets tak.
Bildtext Västnylands största solkraftverk på Soyas tak och det är samtidigt en av Finlands 20 största. Tanken är att ytterligare förstora det.
Bild: Soya Ab

Beslutet om biogasanläggningen fattas i år. Ifjol tog företaget i bruk Västnylands största solkraftverk.

- Den nära framtidens tillväxtutsikter är mycket positiva och spännande tack vare den ökade medvetenheten om vegetarisk mat och konsumtion samt vår starka marknadsställning i både Sverige och Finland, säger handelsdirektör Jouko Riihimäki i ett pressmeddelande.

Soya tävlar om att bli Finlands mest expansiva företag

Just nu går det mycket bra för företaget. På ett år har omsättningen ökat med 30 procent och den var i slutet av juni 2,2 miljoner euro.

Företaget planerar utvidga exporten främst till Estland men också till andra marknader. I våras uppgav man att också exporten till Sverige tagit fart.

I oktober deltar Soya också i den riksomfattande tävlingen Kasvu Open eftersom fötetaget vunnit den västnyländska finalen.Tävlingen samlar 700 potentiella finländska storföretag och den som vinner klassas som Finlands mest tillväxtinriktade och expansiva företag.

Som ett led i en ny marknadsföringsstrategi kommer företaget Soya att framöver synas under namnet Soya Jalofoods och tofuprodukterna går under namnet Jalotofu. Företaget har funnits i 30 år och hade i våras 12 anställda.