Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Intresse för Östra industriområdet i Hangö

Från 2016
Parkering för långtradare i Hangö.
Bildtext Östra industriområdet i Hangö fungerar som långtradarparkering.
Bild: Yle/Marica Hildén

Flera intresserade företag har tagit kontakt och Hangö stad förhandlar som bäst med en intressent, säger stadsdirektör Denis Strandell i Hangö. Staden håller samtidigt dörren vidöppen för att en datacentral etableras på Östra industriområdet.

Hangö stad äger tiotals hektar mark på det så kallade Östra industriområdet i Hangö, nära infarten till staden. Det är områden Finlands Frihamn använde för att lagra bilar på under bilimportens guldålder med transitotrafik till Ryssland.

I takt med att trafiken till Ryssland tog slut har frihamnens behov av området minskat.

Kvar på området finns flera kilometer staket eftersom området är ingärdat med fungerande portar och övervakningssystem.

Det finns också stora belysningsstolpar, ett par byggnader, drängeringsbrunnar och elanslutningar på området.

Staden köper utrustningen av frihamnen för knappt 100 000 euro.

- Vi vill hålla området i skick och skulle ändå vara tvungna att ingärda det. Det är bättre att köpa det som finns på området än att frihamnen river och vi bygger nytt, säger stadsdirektör Strandell.

Många aktörer ryms

Allra helst vill staden se att det byggs en eller flera datacentraler på området, säger Strandell. Det finns stora byggrätter på området och området är färdigt att tas i bruk med kort varsel.

- Alla förhandlingar vi för med olika parter möjliggör ändå att det byggs en datacentral i området.

Det statliga företaget Cinia står bakom havskabeln mellan Tyskland och Finland. Den får sannolikt en lokal förgrening till Hangö då flera lokala företag och privatpersoner har undertecknat ett intentionsavtal om att satsa pengar i datakabeln.

Strandell påminner om att de slutliga besluten ännu inte har tagits, men staden vill på alla sätt vara beredd och snabbt kunna erbjuda plats för en datacentral.

Diskussion om artikeln