Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

"Gott bemötande hör också till vården"

Från 2016
Uppdaterad 31.08.2016 15:08.
Vård, sjukhus, patient
Bild: Yle/Tiina Karjalainen

Fallet där en svenskspråkig Hitisbo blev uppmanad att byta till finska vid sjukhuset i Salo får kritik. Bemötandet av patienter är en viktig del av vården påpekar Risto Nurmela, som är ordförande för sjukvårdsdistriktets språknämnd.

Hitisbon Sune Fromholz blev uppmanad att tala finska på sjukhuset i Salo efter att han fått en remiss till sjukhuset på grund av hög feber den 24 augusti. En sjukskötare vid sjukhuset påpekade att i Finland talar man finska och Fromholz uppmanades också att ta en värktablett och åka hem.

Nurmela uppmanar nu Fromholz och andra som fått ett liknande bemötande att lämna in en officiell klagan.

- Det finns officiella vägar att klaga men de flesta som är missnöjda utnyttjar tyvärr inte de här vägarna. Vi kan ta upp fall med sjukvårdsdistriktets styrelse men svaret är att man inte kan göra något så länge som patienten inte lämnat in en officiell klagan.

Nurmela säger att patienten också kan ta kontakt direkt med avdelningens ledning eller med förmannen på enheten.

- Tar man kontakt direkt så har ledningen en skyldighet att reagera men det beror förstås också på förmannens inställning.

Hurdan är då attityden till svenskan i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt?

- Styrelsen är enig om att svenska betjäningen ska förbättras särskilt nu då både Åland och Vasa sjukvårdsdistrikt köper specialsjukvård från Åbo. Men med en så stor mängd anställda så finns det också en hel del olika attityder.

Hur bra lyckas distriktet betjäna på svenska?

- Kundbelåtenheten med svenska servicen har ökat men det finns ett stort mörkertal med de som knyter näven i fickan och underkastar sig eller de som går ut i offentligheten men aldrig lämnar in en officiell klagan.

Vilken möjlighet har nämnden att påverka i de här frågorna?

- Vi kan vända oss till ledningen och vi gör det ofta i olika ärenden. Senaste tiden har det handlat främst om organisationsförändringar där vi kan reagera i tid. Träffar med svenska kontaktpersoner på avdelningar är också ett sätt att påverka.

Social- och hälsovårdsreformen och oron för hur det ska gå med svenskspråkiga servicen är ett stort tema i dag. Hur tror du att det kommer att gå med den svenskspråkiga servicen i vår region?

- Åboregionen är speciellt problematisk för att den svenska andelen är så liten som 5,9 procent och andelen svenskspråkig vårdpersonal är mycket lägre än så. Mycket bygger på stora enheter och det är illa lämpat för den svenska vården. Det är svårt att få gehör men det gäller att uppmärksamma frågorna och vara i direkt kontakt med ledningen.

Risto Nurmela var gäst i God Morgon Åboland på onsdagen.

Diskussion om artikeln