Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Biskopsmötet: Kyrklig vigsel gäller man och kvinna

Från 2016
Uppdaterad 31.08.2016 16:18.
Bröllop i Mikaelskyrkan i Åbo.
Bildtext Vigsel i Mikaelskyrkan i Åbo.
Bild: Yle/Linus Hoffman

Evangelisk-lutherska kyrkans biskopsmöte har slagit fast att den kyrkliga vigseln inte kommer på fråga för samkönade par, även om lagen om könsneutralt äktenskap träder i kraft om ett halvår.

Biskopsmötet har varit samlat i Joensuu under under ärkebiskop Kari Mäkinens ledning.

Enligt den promemoria på elva sidor som biskopsmötet publicerade på onsdag eftermiddag är parterna i en kyrklig vigsel en kvinna och en man.

Den kyrkliga vigseln utsträcks alltså inte till att omfatta par av samma kön, även om den könsneutrala äktenskapslagen träder i kraft den första mars 2017.

I praktiken vigs par av samma kön i magistraten och ingår ett borgerligt äktenskap.

- Kyrkan vänder inte sexuella minoriteter eller regnbågsfamiljer ryggen, utan önskar dem välkomna ifråga om allt annat. De är en del av oss, inte utanför oss och de är inte ett problem av något som helst slag, säger ärkebiskop Kari Mäkinen.

Ärkebiskop Kari Mäkinen
Bildtext Ärkebiskopen: Vi vänder inte sexuella minoriteter ryggen.
Bild: Yle

Kyrkomötet ska ännu säga sitt

Ärkebiskopen Mäkinen medger att biskopsmötets linjedragning också kan väcka besvikelse inom kyrkan.

- Jag kan föreställa mig att det säkert fanns förväntningar på att det nu skulle ske något avgörande.

Vad händer om en präst vill viga ett par av samma kön, alltså i strid med biskopsmötets linjedragning?

- Det är omöjligt att i det här skedet säga vad konsekvenserna skulle bli, säger Mäkinen.

Det slutliga beslutet fattas av kyrkomötet.

- I kyrkomötet krävs en stor enighet, understryker Mäkinen.

"Gäller inte för all framtid"

Den diskussion vi kommer att föra - och redan för - i kyrkan handlar om vilken väg vi nu ska följa, säger för sin del biskopen för Borgå stift, Björn Vikström.

Biskopen för Borgå stift Björn Vikström
Bildtext Biskopen för Borgå stift, Björn Vikström.
Bild: Ev.lut. kyrkan/ Borgå stift

Alternativen är antingen att fortsätta som förr, att göra en ändring som möjliggör vigsel av samkönade par, eller att ge upp vigselrätten och välsigna alla par, säger Vikström.

- Det här var inte frågan om att slå fast kyrkans äktenskapssyn för all framtid.

Diskussion om artikeln