Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Frustrationen växer i gränskontrollernas Öresund

Från 2016
Uppdaterad 01.09.2016 05:06.
Biltrafik på Öresundsbron
Bild: Yle/Ingemo Lindroos

Långa restider och svårigheter att ta sig till jobbet har blivit verklighet för tusentals arbetstagare som dagligen pendlar mellan Köpenhamn och Malmö. Och bara ett fåtal asylsökande tar sig längre över bron.

Den har blivit symbolen för det gränsfria Norden och den har gett namn till en hel tv-serie. Bron har lockat tusentals att utnyttja möjligheterna till en gemensam arbetsmarknad.

Bostadspriserna är lägre i Malmö, men lönen bättre och jobben fler i Köpenhamn. Det är framför allt tågpendlingen som har möjliggjort att jobba och bo i olika länder. Och det är också för tågresenärerna som effekterna av id- och gränskontrollerna är störst.

Dubbla kontroller för tågresenärer

Tågresenärerna råkar ut för dubbla kontroller på vägen från Danmark till Sverige, först en id-kontroll som transportörerna genomför, och sedan en gränskontroll som polisen genomför på den första stationen i Sverige.

Per Marklund pendlar mellan Malmö och Köpenhamn.
Bildtext Per Marklund.
Bild: Yle/Ingemo Lindroos

Det innebär daglig frustration - en 40 minuters resa blir lätt över en timme lång.

- För mig funkar det okej, eftersom jag har lite äldre barn. Men för dem som ska hämta barn på dagis vet jag att det inte alls fungerar, eftersom det är så stora fördröjningar på vägen hem, säger Per Marklund. Han tillägger att han har hört att flera danska familjer som bodde på den svenska sidan har valt att flytta hem.

Företag chartrar egna bussar

- Min dagliga resa ökade med 20-25 minuter. Man har en tanke att är det värt detta, är det värt att pendla? Jag tror att integrationen försämras väldigt mycket, säger Rose-Marie Torstensson.

Torstensson jobbar på det danska läkemedelsföretaget Ferring som ligger precis intill bron. Här är en av fyra arbetsagare bosatt på den svenska sidan.

Företaget märkte missnöjet bland den pendlande personalen och beslutade att dagligen chartra bussar hem, och det är en stor utgift.

Torstensson och 30-40 andra arbetstagare väljer nu dagligen den chartrade bussen hem till Skåne, så länge den möjligheten erbjuds. Tåget känns inte längre som ett alternativ.

Rose-Marie Torstensson pendlar mellan Malmö och Köpenhamn.
Bildtext Rose-Marie Torstensson
Bild: Yle/Ingemo Lindroos

- Jag har pendlat i 14 år och har aldrig klagat tidigare. Jag tycker det är fantastiskt att ha ett samarbete mellan Sverige och Danmark. Men idag kan jag inte se att den framtiden finns, om vi inte kan förbättra för pendlarna.

Oron syns när folk söker jobb

HR-chefen Stefan Nielsen är orolig över att i framtiden få svårigheter att rekrytera på andra sidan gränsen.

- Många frågar, i samband med rekryteringen, hur vi tänker kring transporterna. Ingen har för den skull låtit blir att ta ett jobb, men en del undrar om de ska hinna hem i tid för att hämta barnen på dagis i Sverige, säger Nielsen.

Svårt som asylsökande att ta sig över

Den svenska regeringen ska ta ställning till fortsatta kontroller senare i höst. Polisen påträffar allt färre asylsökande vid gränskontrollerna nuförtiden.

För den som saknar id-handlingar är det så gott som omöjligt att ta sig över bron, eftersom transportörerna måste se till att alla har handlingar. En del har därför försökt gå hela vägen över - andra har försökt ta sig med små båtar över Öresund.

Det fåtal asylsökande som har id-handlingar har rätt att åka över till Sverige för att lämna in sin asylansökan.

- Nu är det ju ett väldigt lågt flöde av asylsökande. Det är ju också ett av skälen till att vi har gränskontroller, att de som verkligen vill söka asyl ska kunna påträffas i gränskontrollen. Det varierar lite men kanske 8-10 stycken i veckan kommer till kontrollerna och söker asyl, säger kommissarie Tommy Brännström.

Diskussion om artikeln