Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Vård på svenska i mån av möjlighet i Salo

Från 2016
Uppdaterad 01.09.2016 07:59.
Sjukhusjouren i Lojo, provtagningsutrustning, sängar, skåp.
Bildtext Arkivbild från sjukhusjour.
Bild: Yle / Pia Santonen

- Alla ska behandlas korrekt vid jouren i Salo, intygar avdelningsskötare Tuija Skarp vid jouren. Det är ytterst sällan vi får klagomål, och det är beklagligt.

Skarp kände inte till fallet med Hitisbon Sune Fromholz förrän Svenska Yle kontaktade henne, för hon känner inte till att det skulle ha lämnats in något klagomål mot vården eller mot bemötandet.

Fromholz blev uppmanad att tala finska på sjukhuset i Salo efter att han fått en remiss till sjukhuset på grund av hög feber den 24 augusti. En sjukskötare vid sjukhuset påpekade att man i Finland talar finska och Fromholz uppmanades också att ta en värktablett och åka hem.

- Under de fem år jag jobbat som avdelningsskötare vid jouren är det här andra gången jag hör om någon som varit missnöjd med språkservicen, säger Skarp. Däremot har vi fått positiv respons långt mer än hundra gånger.

Inom Salo sjuk- och hälsovårdsområde finns över 80 nationaliteter, och nästan lika många språk talas som modersmål. Det händer rätt ofta att en kund eller patient får ta hjälp av en tolk.

Vård på svenska i mån av möjlighet

- I en enspråkigt finsk stad som Salo måste man inte ge service på svenska, förklarar Johanna Lindholm på Folktinget. En svenskspråkig ska i mån av möjlighet få vård på svenska.

Men jouren i Salo är en samjour, där stadens jour dagtid verkar på samma ställe som Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts jour. Sjukvårdsdistriktet är tvåspråkigt, så där ska vård ges på båda de inhemska språken, både på finska och svenska.

På natten är jouren helt en del av Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Salo centrum
Bildtext Salo centrum.
Bild: Yle/ Nora Engström

- Vi har många vårdare som talar svenska, säger Skarp, men vi har inte delat upp personalen. Det varierar mellan arbetsturerna hur många som kan svenska som är på jobb.

Skarp blev överraskad då hon hörde om det bemötande Sune Fromholz upplevde att han fått, och fallet diskuterades på onsdag kväll på avdelningens veckomöte.

- De tre skötare som jobbade på kvällen den 24 augusti gav sin syn på vad som hände då patienten togs emot och sköttes, berättar Skarp. Våra patienter sköts också i fortsättningen enligt de nationella rekommendationerna och råden så väl som möjligt, och om möjligt på patientens eget modersmål.

Både Skarp och Risto Nurmela, som är ordförande för sjukvårdsdistriktets språknämnd, uppmanar personer som upplever att de fått ett dåligt bemötande att lämna in en officiell klagan.

- Det är enda sättet för oss att exakt få veta hur patienten har upplevt situationen, säger Skarp. Då undersöker vi saken och ger ett svar till patienten.

Ge feedback om vården och verksamheten vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts alla enheter.
Blankett för att göra en anmärkning om vården eller bemötandet vid sjukvårdsdistriktet.
Ge respons till Salo stad om vården (på finska).
Gör en anmälan om en patientsäkerhetshändelse vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt (Blanketten kommer från sjukvårdsdistriktet).
Sök ersättning för en patientskada.
Meddela Folktinget om myndigheters bristande service på svenska.
Rikta en klagan om diskriminering till Diskrimineringsombudsmannen.

Diskussion om artikeln